Ātrā navigācija:
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena
< Sportisko aktivitāšu dažādošana Krāslavas novadā
piektdiena, 02.02.2018 07:44 Age: 22 Days
Category: Galvenā ziņa, Izglītības ziņas, Projektu ziņas

Metodiskais kabinets Indrā

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Indras pagastā tika izveidots metodiskais kabinets, kurā paredzēts organizēt un vadīt


.

.

 

 

 

dažāda veida seminārus un radošās darbnīcas vietējiem iedzīvotājiem. Kabinets ir aprīkots ar visu nepieciešamo semināru vadīšanai un uzskates materiālu sagatavošanai: interaktīvais panelis, dators, printeris, skaneris, laminators. Ir padomāts arī par semināru dalībnieku ērtībām – iegādātas ērtas un viegli transformējamas mēbeles.

 

 

Metodiskais kabinets atrodas Indras pamatskolas telpās. 

Projektu  “Metodiskā kabineta izveide iedzīvotāju apmācības iespēju veicināšanai Krāslavas novadā”  (Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000010) ir īstenojusi biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI”.  Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējo vērtību izmantošanas un attīstības iniciatīvās, sekmējot dažādu tautību, vecumu, profesiju lauku iedzīvotāju nozīmīguma apzināšanos valsts mērogā, un radīt vidi. Kas rosina radošumu un vispusīgu pilnveidošanos.

 

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir  10000 eiro, no kuriem 90% finansē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 10% – Krāslavas novada dome.

 

Biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI” pateicas biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par iespēju piedalīties projektu konkursā, Krāslavas novada domei par līdzfinansējumu un LAD speciālistiem par palīdzību projekta īstenošanā.

 

 

 

Biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI”