Ātrā navigācija:
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena
<  „Kad putni atgriežas...”
trešdiena, 07.02.2018 07:04 Age: 17 Days
Category: Galvenā ziņa, Izglītības ziņas

Mani dzimtajai Izvaltas skolai-201

Kārtējā absolventu tikšanās Izvaltas skolā pulcējusi tuvākos un tālākos bijušos skolēnus. Par ikgadējo tradīciju kļuvusī šī tikšanās vienmēr saistās ar


.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

skaistām, siltām, mīļām atmiņām. Aicināti tiek visi,  bet īpaši uzsveram tos, kuriem ir jubilejas gadi. 5,10.......60. 

Ar I. Lasmaņa dzejoji "Mans skolas sols... sirds tikai labo atceras" Sanija Bogdāne un Lāsma Batarāga ievada vakara oficiālo daļu. Skolas direktore Lolita Proma skolu salīdzina ar upi - viss plūst un mainās, bet krasti paliek uz vietas. Arī mūsu skola pastāv jau 200 gadus, bet audzēkņi mainās. Taču ir vērtības, kuras bija, ir un paliek. Mēs mācāmies, apgūstam zināšanas un prasmes, veidojam attieksmi pret sevi, sabiedrību, pasauli. Piedalāmies  mācību priekšmetu olimpiādēs, pie tam ar labiem rezultātiem, dziedam korī, ansamblī un folkloras kopā "Mozī latgalīši”, dejojam, spēlējam teātri. Šodien atskanēs ne vienu vien reizi –atceris. Atceries, kā pirmo reizi māmiņai ieķēries rokā gāji uz skolu?  Atceries, kā dzeltenās kļavu lapas čukstēja pasaku no vismīļākās grāmatas? Tad uz taciņas sasniga balts sniegs. Atceries? Šķirstīsim šovakar savu atmiņu albumu.

 

Ar savu uzstāšanos priecē Izvaltas pamatskolas folkloras kopa, meiteņu ansamblis, deju grupa.

 

Manas darba gaitas - 50 gadi, bet es teiktu,  visa mana dzīve  ir saistīta ar Izvaltas skolu, jo  vēl jāpieskaita 11 mācību gadi. Un tāpēc katru gadu īpaši, ar zināmu satraukumu, gaidu šos tikšanās vakarus. 

 

60. gadi pagājuši kopš piektā Izvaltas  vidusskolas izlaiduma. Tad vēl nebija uzcelta trīsstāvīgā skolas ēkas piebūve,  bija mazas, šauras klašu telpas, mācības divās maiņās. Skolā mācījās ap 400 skolēnu.

 

Mūsu klasei  šogad aprit 50  gadi kopš skolas absolvēšanas. 8. klasi beidzām 42 skolēni, vidusskolu -14. Sen jau aizsaulē audzinātāja Monika Dombrovska.  Ar mīļiem vārdiem  un ziediem sveicam visvecāko Izvaltas bijušo skolotāju Solomeju Jutāni, kura darba gaitas uzsākusi piecdesmito gadu sākumā, pasniedzot ķīmiju un bioloģiju. Uz skolotāju var attiecināt šādus vārdus; “ dzīve lemta visiem, bet piedzīvot vecumu, novecot – tikai izredzētajiem”.

 

 

Kā “Skrejlapiņas” no I.Ziedoņa pasakas pa sev nosprausto dzīves ceļu ir gājuši 1973. g. absolventi, viena no tiem  LU Filoloģijas Baltu valodas katedras asociētā profesore Lidija Leikuma savā skolā ierodas diezgan  regulāri. Ar Lidiju  ir  interesanti pārrunāt notikumus Izvaltā, tālākos novados, sarunāties latgaliešu valodā. Šoreiz viņa skolai dāvina  grāmatu” Latviešu uzvārdi - arhīvu materiālos Latgale,” J. Cibulis, L Leikuma “Skreineite”.

 

 

Pateicības vārdus skolai izsaka 1978.g. Absolventes Ināra Trafimoviča, Irēna Sulaine. Ināra runā par to, ka tikai no paša cilvēka ir atkarīgs, ko dzīvē esi sasniedzis, cik daudz esi gribējis un cik daudz esi strādājis. 

 

 

Vieni no visaktīvākajiem visu absolventu tikšanās vakaru dalībniekiem ir mani pirmie audzēkņi - 1983. g. absolventi. Viņiem vienmēr atrodas laiks un vēlēšanās apmeklēt savu skolu. Viņiem nav tā kā dzejolī- “Pašam Laikam laika nav”.  Ar interesi  atceramies skolas gadus, braucienus ekskursijās. Esam lietas kursā par katra absolventa ģimenes dzīvi, viņu bērnu skolas un jau darba gaitām.  “Neattaisnotu” kavējumu mums nav, arī DU profesoram, entomologam Arvīdam Barševskim, tāpat Olitai, Vitai, Aivaram, Oskaram, Vijai. Kā pārsteigums no klases bija dziesma absolventa Viktora dēla Andra Bižāna izpildījumā, kurš mācās Latvijas Valsts Konservatorijā. Arī 1988.g. absolventi Lilita, Lilija, Mārīte, Ilmārs ar lielu interesi dalījās savās atmiņās par skolu, par piedzīvojumiem ekskursiju braucienos.  Man personīgi bez jums  vakars nemaz neliktos tik aizraujošs un interesants.  

 

 

Skolotājas Silvijas Stivriņas audzēkņi, kaut gan nelielā skaitā, toties mūs priecēja ar flautas spēli, ko izpildīja Daina Vaivare, viena audzēkņa meita. Skolotāja savos ”arhīvos’ sameklējusi,  nolasīja  skolēnu aprakstus par pārgājienu, tas radīja jautrības noskaņu zālē.

 

 

Skolotājas Ligitas  Stivriņas 2003. g. absolventi, šoreiz ieradās tikai zēni, jo kā noskaidrojās, daudzas meitenes pašlaik auklē savas jauniņās atvasītes. Prieks par šī gada mūsu skolas absolventiem, jo viņi visi ir turpinājuši mācības, visi strādā, daudzi izveidojuši ģimenes. Skolotāja un skolēni dalījās savās pārdomās par viņu pašreizējo dzīvi. 

 

Vakars turpinājās skolas zālē, kur spēlēja “ Foršs Laiks”, atmiņu kamolīši tinās gan turpat zālē, gan pa klasēm. Kā jau Izvaltai tas raksturīgi, līdz plkst 3.00 no rīta deju grīda dimdēja zem jautrajiem deju soļiem, skanēja prieka un sajūsmas balsis.

 

Paldies visiem absolventiem par siltajiem, mīļajiem novēlējumiem, par dāvanām skolai. Skolēniem būs iespēja apmeklēt Porcelāna leļlu kolekciju Krāslavas novada TIC.

 

 

Šie tikšanās brīži rada sajūtu, ka esi vajadzīgs, ka esi tomēr kaut ko ielicis no sevis, tas dod impulsu turpmākajam darbam, kavēšanās atmiņās un burvīgie smaidi, laba vēlējumi - vislielākā dāvana.

 

 

 

Zenta Gaveika, 1968. g. absolvente