Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< Ir sākusies pieteikšanās skolēnu vasaras darbu otrajai kārtai!
piektdiena, 07.04.2017 09:20 Age: 350 Days
Category: Galvenā ziņa, Izglītības ziņas

Latgale - dziesma par Tevi lai skan…

Šie vārdi no Viktora Pizāna un Janīnas Tabūnes dziesmas “Latgales sirds", ko dziedāja koru konkursa kopkoris- 1.-10. klašu koristi, uzrunāja ikvienu klātesošo,


.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

kas saulainā 5.aprīļa rītā iedziedāja Krāslavu. Seši pilsētas skolu kori tikās ik pavasara konkursā, piepildot Krāslavas KN mājīgo zāli ar pāri 200 dziedāt gribētājiem un varētājiem.

 

Prieku par kopīgu dziedāšanu visi dalīja ar Krāslavas novada izglītības iestāžu koru konkursa žūriju. Jauno un jau pieredzējušo koristu repertuāra dziesmās žūrija, kuras sastāvā bija trīs mūzikas skolotājas, kordiriģentes, vokālo un folkloras ansambļu vadītājas Antoņina Tuče, Tatjana Vagale un Olga Grecka, vērtēja koru vokālo sniegumu, katras dziesmas (kori izpildīja pa trim dziesmām) tehnisko un māksliniecisko izpildījumu, kā arī kolektīva kopiespaidu.

 

2. pakāpes diplomus koru konkursā saņēma Krāslavas Valsts ģimnāzijas jauktais koris „Mangata”, diriģente Aiga Krute, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 2.-4.klašu meiteņu koris, diriģente Nadezhda Tadello, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.-10.klašu koris, diriģente Rita Andrejeva, Krāslavas pamatskolas 5.-9.klašu koris “Lira”, diriģente Ilona Aprupe.

 

Augstāko vērtējumu, kas apstiprināts ar 1.pakāpes diplomiem, ieguva Krāslavas pamatskolas 1.-4.klašu koris, diriģente Ilona Aprupe un Krāslavas novada zēnu koris „Bundzinieki” (kurā dzied Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas  pamatskolas jaunāko klašu zēni), diriģentes Rita Andrejeva un Ilona Aprupe. Skaļus aplausus bērni veltīja ne tikai savām skolotājām-diriģentēm, bet arī uzticīgajām un virtuozajām koncertmeistarēm Nadezhdai Tadello un Allai Kuzmičai. 

 

Trīs jaukās kopdziesmās koristus vienoja novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Rita Andrejeva. Skanēja dziesmas, aplausi, gaviles un paldies vārdi mūzikas skolotājām un bērniem arī no žūrijas, kura pateicās savām kolēģēm par ieguldīto darbu bērnu, pusaudžu un jauniešu kordziedāšanas mākslas pilnveidošanā mūsu novadā.  Jo, dziedot skolēni attīsta savas spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā un dabā, gūst radošas darbības pieredzi un publiskas uzstāšanās prasmes. Lai dziesma, prieks un kopīga muzicēšana nes gandarījumu ik dienu, tiekoties savā kolektīvā un izdziedot gan skaistākās, gan arī grūtākās repertuāra dziesmas.

 

 

Sanita Kumpiņa, Krāslavas bērnu un jauniešu centra metodiķe