Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< Nometne "Veselīgā dzīvesveida ABC"
otrdiena, 07.11.2017 08:04 Age: 136 Days
Category: Galvenā ziņa, Izglītības ziņas, Projektu ziņas

Labu darbu pateicības darbnīca

Novembris ir mēnesis, kad krāšņās rudens krāsas pamazām izzūd no dabas krāsu paletes, laiks kļūst vēsāks un rudenim raksturīgie vēji sāk pūst aizvien


.

.

.

.

.

 

 

 

stiprāk, noraujot pēdējās lapas no kokiem, tādējādi vēstot par ziemas tuvošanos. 

 

Ikvienam īstenam savas zemes patriotam novembris ir svētku un pārdomu laiks. Tas ir laiks, kad mēs godinām tos, kuri pašaizliedzīgi un varonīgi nosargāja Latvijas valsts neatkarību tālajā 1919. gadā, un svinam nozīmīgos svētkus – Latvijas dzimšanas dienu.

 

Tie ir notikumiem un tradīcijām bagāti svētki, kuriem pāri ar lepnumu plīvo sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs, kurš ikvienam no mums atgādina mūsu neatkarību un brīvību, apliecinot, ka esam sīksta tauta un nekas mūs nespēj salauzt. 

 

Novembris ir mēnesis, kad daudzi nēsā pie apģērba latviskas piespraudes. 

 

Šādas piespraudes nolēma izgatavot Krāslavas pamatskolas 5.a klases skolēni, lai ne tikai apliecinātu savu piederību Latvijai, bet arī pasniegtu tās kā dāvanu novada sociālajiem darbiniekiem viņu svētkos. Kāpēc tieši šāds mērķis? Ik gadu novembra otrajā otrdienā Latvijā tiek atzīmēta Sociālo darbinieku diena. Mūsu valstī šo dienu sāka atzīmēt kopš 1996. gada. Šogad Sociālo darbinieku diena tiks atzīmēta 14. novembrī. Sociālos darbiniekus mēdz dēvēt par “pārmaiņu aģentiem”, tas nozīmē, ka uz sociālā darbinieka pleciem tiek iznēsāti daudzu cilvēku, tai skaitā arī bērnu, problēmas, bēdas, arī prieki un patiesas laimes brīži.  Tāpēc tieši viņiem mēs nolēmām svētkos sagādāt mazu pārsteigumu.

 

Aktivitāte ar nosaukumu “Labu darbu pateicības darbnīca” Krāslavas pamatskolā notika šī gada 3. novembrī. To atbalstīja Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas un Nord Trøndelag Røde Kors kopprojekts „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini”, kā arī klases skolēnu vecāki. Ar viņu palīdzību tika iegādāti  materiāli piespraužu pagatavošanai. 

 

Skolēni pirms darba sākšanas tika iepazīstināti ar minētajiem svētkiem, jo svarīgi bērnos mācīt patriotismu, kurš sākas ar mazām lietām un darbiem. Un te ir vērts atsaukt atmiņā latviešu tautasdziesmu „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās...”  Bērni diezgan nedroši ķērās pie darba, jo apzinājās, cik tas ir atbildīgi un nozīmīgi. Kad bija pagājusi stunda nopietna darba, bērni ar patiesu lepnumu rokās turēja pašgatavotās patriotiskās piespraudes. Viņi bija ļoti gandarīti par paveikto. Lūk, viņu pārdomas par kopīgo darbu:

 

Madara: “Man ļoti patika, jo man tas ļoti padevās. Tagat ne tikai man, bet arī citam cilvēkam būs tāda piespraude.”

Artūrs: “Man bija sajūta, ka mēs kļuvām par draugiem, un mūsu klases meitenes bija ļoti izpalīdzīgas.”

Gundega: “Man ļoti patika šūt un līmēt. Sanāca ļoti skaisti un patriotiski. Es esmu priecīga, ka Latvijai tādas skaistas krāsas. Es mīlu Latviju!”

Aļģis: “Šodiendienas darbnīca man ļoti patika, gribētos vēl pastrādāt. Es esmu šodien ļoti laimīgs!”

Patrīcija: “Es šodien sajutu Latviju!”

Angelina: “Man ļoti patika šī stunda, jo es veidoju piespraudi, bija forši, ka mēs bijām kopā ar savu klasi vienoti vienam darbam. Es gribu mājās uztaisīt daudz tādas piespraudes - arī mammai, tētim un brālim.”

 

Šajā svētku laikā novēlam ikvienam sajust patiesu piederību savai valstij un atmodināt sevī mītošo Lāčplēsi, kura spēks mājo sirdī, darot mazas un lielas lietas savas valsts un sevis labā. 

 

Paldies Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas izpilddirektorei Sandrai Molotokai un LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas un RødeKors Nord-Trøndelag atbalstītā kopprojekta „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” koordinatorei skolas psiholoģei Veltai Daņiļevičai par atbalstu un sadarbību. Paldies 5.a klases skolnieka Sebastiana Latkovska māmiņai Everitai Jakovelei par palīdzību materiālu iegādē!

 

 

5.a klases audzinātāja Jeļena Japiņa