Ātrā navigācija:
svētdiena, 25. marts, 2018. gada 084. diena
< Veikta Krāslavas pils parka izpēte
piektdiena, 22.12.2017 07:39 Age: 93 Days
Category: Galvenā ziņa, Informācija

Krāslavas Svētā Ludviga Romas katoļu draudzes prāvesta Eduarda Voroņecka apsveikums Ziemassvētkos

Dārgie brāļi un māsas Kristū! Dieva piedzimšana ir lielākā dāvana, kādu Dievs varēja dot cilvēcei un pasaulei.


Foto no "Krāslavas Vēstis" arhīva

 

 

 Betlēmē sākās pasaules pestīšana, jo Jēzus bērns atkal atjaunoja Dieva godu un nesa mieru visiem cilvēkiem.

 

Lai saprastu un novērtētu Dieva žēlastību, kas mums nākusi ar Kristus piedzimšanu, ir vajadzīga ticība un skaidra sirds. Tas viss mums ir nepieciešams, lai iedziļinātos šajā noslēpumā. 

 

Jēzus ir dzimis, lai mēs viņam sekojam kā mīlestības īstenotāji vārdos un darbos. 

 

Folklora, eglīte, dāvanas – lai tas neaizēno Dieva Dēla iemiesošanās svētumu, bezgalīgu Dieva mīlestību uz cilvēkiem. 

 

Ziemassvētki bez Jēzus būtu tikai sals un sniegs. Tāpat kā visskaistākā katedrāle bez altāra būtu tikai tukša, auksta zāle. 

 

Šodienas pasaulē nestabilitātes un nedrošības laikā, kad zūd cerība, mums ir blakus ne mīts, ne filozofiskā sistēma, ne leģenda, bet Dieva Dēls – Jēzus Kristus.

 

Viņš piedzimst tad, kad gada tumšākais laiks – decembra noslēgums – nāk ar īpašiem gaismas svētkiem, Kristus dzimšanas svētkiem – Ziemassvētkiem.

 

Kāda aktrise ir teikusi: “Kāpēc viens pret otru mēs cenšamies būt mīļi, labvēlīgi noskaņoti tikai šajās svētku dienās. Vecāki, katoļticīgie kaimiņi mani ir audzinājuši tā, ka visu mūžu esmu centusies pieturēties pie tās labās vēsts, ko sludina Ziemassvētki”. 

 

Piepildīti ar šo Ziemassvētku prieku, upurēsim Kungam: labu vārdu, veltītu ienaidniekam, smaidu noskumušajam, novēlējumu vai vēstuli kādam aizmirstam, apmeklējumu slimam vai vientuļam.

 

Lai Jūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, paciest un palīdzēt. 

Saudzējiet sevi.

 

Sirsnīgi sveicu Jūs Kristus dzimšanas svētkos un novēlu Jums stipru ticību, veiksmi, labu veselību un panākumiem bagātu Jauno gadu!

 

Lai Dievs Jūs sargā!

 

 

Eduards Voroņeckis

Krāslavas Svētā Ludviga Romas katoļu draudzes prāvests