Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< Mūsu novada dejotāji skatē startēja lieliski!
ceturtdiena, 13.04.2017 00:00 Age: 345 Days
Category: Galvenā ziņa

Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu draudzes prāvesta Eduarda Voroņecka apsveikums Lieldienās

Mīļotie brāļi un māsas Kristū! Pienākuši ilgi gaidītie gaišie Lieldienu svētki – Kristus augšāmcēlies! Ar šiem vārdiem tiek apzīmogota visa patiesība par Kristu,


E.Škutānes foto

 

 

 

kas bija par Viņu sacīta un apstiprināts viss, ko Viņš mācīja un darīja.

Kristus augšāmcelšanās patiesība mūs arvien ir stiprinājusi garā un šos svētkus pat padomju gados esam vienmēr svinējuši ar Dievam pienācīgu cieņu, baznīcas vienmēr bija ļaužu pārpildītas. 

Kristus ir augšāmcēlies ne šodien, bet pirms daudziem gadiem, kad bija nācis atpestīt pasauli no grēka sekām.

Toties Kristus kaps arī šodien dveš mums ne nāves skumjas, bet gan dzīvības prieku un cerību nokļūt debesu valstībā.

Augšāmcēlušais Jēzus ir priecīgs, ka varēja parādīt cilvēkam tik lielu mīlestību: Viņa skatā nav naida un atriebības, no Viņa staro piedošana un miers.

Savā sirdī Kungs glabā visus: gan tos, kas dedzīgi lūdzas baznīcās, gan mātes, kas atrodas pie bērnu šūpuļa mājās, gan slimos, kas slimnīcās ilgojas pēc veselības, gan sirmgalvjus, kurus spiež gadu nasta vai smagais dzīves krusts.

Kristus saka: “Es dzīvoju un Jūs dzīvosiet” (Jņ 14,19).

Jā, mēs dzīvojam zinātnes un tehniskā progresa laikmetā, bet ticībai Kristum arī šodien ir svarīga loma, jo mācība labajam un svētajam vienmēr bija un būs vajadzīga. Mūsu tēvi un sentēvi  ticībā Kungam ir remdinājuši savas dvēseles skumjas, atraduši Viņā prieku un laimi.

“ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana, veltīga ir arī jūsu ticība”- raksta apustulis Pāvils (1 Kor 15,14).

Lieldienu būtība nebūs pilna, ja mēs apjūsmosim tikai notikuma laiku, tā vēsturiskumu, bet, ja pats Kristus nebūs iegājis mūsu dvēseles altārī, notikumam, augšāmcelšanai nekādas nozīmes nebūs.

Atvērsim Jēzum savas sirdis un dvēseles, lai Viņš iemājo katrā no mums un mēs paliktu labāki un ticībā stiprāki.

Dārgie brāļi un māsas! Vērtējiet katru nodzīvoto dienu, uzsmaidiet saviem radiem un draugiem, apmeklējiet tos, kas cieš, piedodiet tiem, kam neesat piedevuši!

Lai augšāmcēlušais Pestītājs apstaro jūs un jūsu ģimenes ar ticības, cerības un mīlestības gaismu! Godināsim Viņu un Viņš sūtīs mums savu neredzamo palīdzību visos mūsu darbos, būs ar mums priekos un bēdās.

 

Apsveicu arī pareizticīgos un vecticībniekus, ar kuriem mēs šogad kopā svinam Kristus augšāmcelšanās svētkus.

 

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!