Ātrā navigācija:
svētdiena, 25. marts, 2018. gada 084. diena
< Krāslavas novada dome izsludina pretendentu pieteikšanos uz Krāslavas novada izglītības pārvaldes VECĀKĀ (GALVENĀ) GRĀMATVEŽA amatu
pirmdiena, 26.06.2017 00:00 Age: 272 Days
Category: Galvenā ziņa, Informācija, Kultūras ziņas

Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcai – 250. Sv. Donāta svētku atlaidu dievkalpojumi un pasākumi

Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīca un bijušā semināra ēka ir viens kopējs vēsturisks arhitektūras un mākslas piemineklis, kas būvēts laika posmā


.

 

 

 

 

no 1756. līdz 1767. gadam un šogad atzīmē savu 250. gadadienu baznīcas uzcelšanai un 260.gadadienu garīgā semināra darbības uzsākšanai. 

 

 

 

Trešdiena, 28. jūnijs

 

7.00 - Sv. Mise

10.00 - Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas 250. gadadienai veltītā bērnu zīmējumu konkursa uzvarētāju apbalvošana (Krāslavas Vēstures un  mākslas muzeja izstāžu zālē)

11.00 - Izstādes “Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīcai - 250” atklāšana (Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē Pils ielā 8)

13.00 - Konferences “Krāslavas katoļu baznīcai 250” atklāšana (Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja vasaras izstāžu zālē Pils ielā 10)

18.00 - Sv. Mise par visiem priesteriem, kuri kalpoja Krāslavas katoļu draudzē

 

 

Ceturtdiena, 29. jūnijs

Apustuļu Pētera un Pāvila svētki

 

8.00 - Sv. Mise. Euharistiskā procesija

9.30 - Sv. Mise 

11.30 - Sv. Mise

13.00 - Žēlsirdības māsas Celīnas Plāteres piemiņas plāksnes atklāšana baznīcas kriptā

13.30 - Ekskursija uz Krāslavas katoļu kapiem (vad. Z.Meldere), pulcēšanās pie kapu vārtiem

16.00 - Jauniešu pasākums baznīcā, ko vadīs māsas PRO SANCTITATE un draudzes priesteri

18.00 - Jauniešu Sv. Mise

19.00 - Baroka mūzikas ansambļa “KESSELBERG ENSEMBLE” (vad. I.Grudule) koncerts

 

 

Piektdiena, 30. jūnijs

 

 8.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija

 9.30 – Sv. Mise kriptā par baznīcas fundatoriem - grāfu Plāteru dzimtu

11.30 – Sv. Mise 

16.00 - Ērģeļu mūzikas koncerts (R.Raginis, A.Karols, M.Karole)

18.00 - Sv. Mise 

19.00 - Senās mūzikas ansambļa “LUDUS” koncerts (vad. M.Birziņa)

 

 

Sestdiena, 1. jūlijs

 

 8.00 - Sv. Mise. Euharistiskā procesija 

  9.30 - Sv. Mise Sv.Donāta kapelā

 11.30 - Sv. Mise        

12.30 - Ekskursija  Krāslavas katoļu baznīcā

14.00 - Ekskursija “Krāslavas vēsturiskais centrs”, pulcēšanās 18. novembra laukumā

17.30 - Pūtēju orķestra “SEJNY”, vad. J.Žukowski (Polija), gājiens 

           no 18. novembra laukuma līdz Sv. Ludvika laukumam

18.00 - Sv. Mise, piedalās pūtēju orķestris “SEJNY” (Polija)

19.00 - Pūtēju orķestra “SEJNY”, vad. J.Žukowski (Polija), koncerts 

 

 

Svētdiena, 2. jūlijs

 

 8.00 - Sv. Mise. Euharistiskā procesija

9.30 - Sv. Mise Sv. Donāta kapelā

 11.45 - Bīskapa sagaidīšana

 12.00 - Sv. Mise, celebrē V. E. bīskaps J. Bulis

              Iestiprināšana. Euharistiskā procesija