Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< Pabeigta ceļu posmu pārbūve trīs Krāslavas novada pagastos, bet programma turpinās
piektdiena, 11.08.2017 11:26 Age: 224 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Krāslavas novadā būs Laimes muzejs!

Ņemot vērā, ka Krāslavas novads ir ne tikai Latvijas pierobeža, bet ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, daļa no tūristiem, kas ierodas apceļot Krāslavas novadu, vēlas redzēt, kā iet cilvēkiem, kas dzīvo pašā ES pierobežā.


-

Indras pagasta iedzīvotāji nāca ar iniciatīvu, ka Indras pagastā varētu veidot “Laimes muzeju”, nodrošinot jaunu apskates objektu Krāslavas novadā, lai popularizētu vietas potenciālu un pievilcību. 

Atbalstot šo iniciatīvu, Krāslavas novada dome ir piesaistījusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu diviem projektiem Laimes muzeja izveidošanai. Pirmā projekta ietvaros saietu nama ēka, kas kādreiz  tika celta kā luterāņu baznīca, tiks pielāgota muzeja vajadzībām, savukārt otra projekta ietvaros tiks iegādāts mūsdienīgs aprīkojums un izveidotas modernas ekspozīcijas, lai muzejs atbilstu mūsdienu standartiem. 

Investējot ELFLA finansējumu, līdz 2018. gada maijam Indras ciemā tiks īstenoti projekti ““Laimes muzeja” ēkas pielāgošana un rekreācijas objekta izveidošana Indras pagastā” un ““Laimes muzeja” labiekārtošana Indras pagastā, pakalpojuma pieejamībai un kvalitātei”. ELFLA finansējums veido 90% no kopējām projektu attiecināmajām izmaksām, Krāslavas novada dome iegulda 10% līdzfinansējumu, kā arī sedz neattiecināmās izmaksas, ja ēkas pārbūves laikā rodas neparedzētie izdevumi.

Projekti tiek īstenoti izmantojot LEADER pieejas aktivitātes, kas paredz mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai.

Esi laimīgs Krāslavas novadā!

 

Aina Dzalbe

Krāslavas novada domes 

projektu speciāliste