Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
<  Ar pozitīvismu ir iespējams veikt visu un pārmaiņām teikt: "Jā!"
pirmdiena, 03.04.2017 08:55 Age: 354 Days
Category: Galvenā ziņa, Izglītības ziņas, Kultūras ziņas

Jautrā draugu pulkā

Saulainā marta pēcpusdienā Krāslavas kultūras namā pulcējās 16 tautas deju kolektīvi no Krāslavas novada skolām. Sanāca un sabrauca dejas draugi.


.

.

.

.

.

.

 

 

 

Būdami draudzīgi, mēs tādu vidi veidojam sev apkārt, savā kolektīvā, savā pagastā un pilsētā un DRAUDZĪBA ir viens no tiem spēka vārdiem, ko ar un caur deju skates dalībnieki vēlēja cits citam, savai Dzimtenei gaidāmajā skaistajā jubilejā, kuras kulminācija būs nākamgad, jo īstos svētkos taču neiztikt bez jautrības, bez dančiem, bez draugiem. Tamdēļ dāvinājām šo deju skati sev, savai Latvijai, dejojām godam.

 

 

 To apliecināja arī dejotāju lieldraugu žūrija: komisijas priekšsēdētāja, vairāku Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Deju lielkoncertu virsvadītāju, šobrīd un jau vairākus gadus Tautas deju ansambļa "Mazais ritenītis" mākslinieciskā vadītāja, horeogrāfe Ilze Mažāne, kura mēroja rīta saules apspīdēto ceļu no Rīgas, deju skolotāja, Izvaltas TN deju kolektīva „Rudņa” vadītāja, vairāku dziesmu un deju svētku dalībniece - Ligita Pelnika, deju skolotāja, Krāslavas KN deju kolektīvu dejotāja, vairāku dziesmu un deju svētku dalībniece gan kā kolektīvu vadītāja, gan kā dejotāja - Aina Guba. Žūrija vērtēja kolektīvu izvēles repertuāra dejas tehnikas un horeogrāfiskā teksta precizitāte, dejas rakstura atklāsmi, muzikalitāti, tautas tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, kā arī skatuves kultūru un kolektīva kopiespaidu. Noskatoties 32 dejas, žūrijas pārstāvji ar prieku paziņoja savu skatījumu.

 

 

2.pakāpes diplomus saņēma (dejojot katrs atbilstoši sava vecuma un kvalitātes grupai) Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 3.kl.deju kolektīvs „Draiskuļi” (vad. Nadežda Adamoviča), Krāslavas bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs “Pastaliņas” 2.kl. (vad. Valda Timule), Krāslavas pamatskolas deju kolektīvs „Kamenīte” 6.-7.kl. (Inta Beikule) un Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs „Jumis” (vad. Ingrīda Grišāne).

 

 

1.pakāpes diplomus godam nopelnīja: Indras pamatskolas 2.-3.kl. deju kolektīvs “Indriņa” (vad. Lidija Trušele), Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 2.kl.deju kolektīvs „Dzirkstīte”, 4.kl.deju kolektīvs „Varavīksnīte” un deju kolektīvs „Austriņa” (vad. Nadežda Adamoviča), Krāslavas pamatskolas deju kolektīvs „Ritenītis” 2.-3.kl., deju kolektīvs „Bitītes” 7.-9.kl. un deju kolektīvs „Jumītis” 5.kl. (vad. Inta Beikule). Krāslavas bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs “Pastaliņas” 6.-7.kl. un vidusskolēnu deju kolektīvs „Raita” (vad. Valda Timule), Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs „Rakari” (vad. Ingrīda Grišāne)

 

 

Deju skates Laureāta diplomu ieguva Krāslavas pamatskolas deju kolektīvs „Ritenītis” 4.kl. (vad. Inta Beikule) un Krāslavas bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs „Pastaliņas” 3.kl. (vad. Valda Timule).

 

 

Deju kolektīvi “Jumis”, “Rakari”, “Raita” un “Pastaliņas” (3.kl.) 8. aprīlī aizstāvēs savas tiesības būt Latvijas 100-gades dziesmu un deju svētku dalībnieku vidū 2018. gada vasarā Rīgā, piedaloties deju lieluzvedumā “Māras zeme”, jo, gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, notiks Deju lieluzveduma „Māras zeme” repertuāra apguves skate.

 

 

Paldies visām deju skolotājām un līdzi atnākušajiem uzticīgajiem draugiem- skolotājiem, klases audzinātājiem, vecākiem, lielais paldies par ieguldījumu skates norisē deju skolotāju metodiskās apvienības vadītājai Valdai Timulei, par sadarbību skates tehniskajā nodrošināšanā mūsu draugiem Krāslavas KN darbiniekiem. 

 

 

Droši vien, ja jūs vai jums jautātu, kas ir DRAUDZĪBA, katram būtu savs skaidrojums, no savas pieredzes, bet viena patiesība ir zināma gan un lai tā pavada ikvienu gan šodien, gan rīt: “Kas pats labs draugs, tam labi draugi”.

 

 

 

 

 Deju skates draugu un organizatoru vārdā, 

Krāslavas BJC metodiķe  Sanita Kumpiņa