Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< Domes sēde
ceturtdiena, 19.10.2017 08:31 Age: 155 Days
Category: Galvenā ziņa, Informācija

Izsole

AS “Latvenergo” izsludina izsoli: Izsoles objekts – nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 6062 004 0852, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1876 m², adrese – Blaževiča iela 26, Indra,


.

 

 

 

 

Indras pagasts, Krāslavas novads.  

 

 

Izsoles sākuma cena -   800 EUR (Astoņi simti euro).

Dalības maksa - 30 EUR (Trīsdesmit euro). 

Drošības nauda  - 80 EUR (Astoņdesmit euro). 

 

 

Izsoles laiks – 2017. gada 3.novembrī, plkst. 11.00.

 

 

Izsoles norises vieta: AS “Latvenergo” ēkā – “Aiviekste Nr.15”, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.

 

 

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams, iepriekš saskaņojot ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob. 25678167. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2017.gada 1.novembrī plkst. 12.00.