Ātrā navigācija:
otrdiena, 24. oktobris, 2017. gada 297. diena
<  Skolēnu rudens kross
pirmdiena, 02.10.2017 13:11 Age: 22 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – automašīna (kravas kaste) VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs JG 2389.


Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1030,00 (viens tūkstotis  trīsdesmit euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 103,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2017.gada 20.oktobrim plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.


Izsole notiks 2017.gada 20.oktobrī plkst.11.00.

Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

 

Automašīnu var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Viktoru Dunski, tālrunis 28338427.

 

    Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.