Ātrā navigācija:
svētdiena, 25. marts, 2018. gada 084. diena
< "Paldies" diena "Pīlādzītī"
ceturtdiena, 11.01.2018 13:20 Age: 73 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Informācija uzņēmumiem un iestādēm

Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka darba kavējumi slimību dēļ jau kopš 20.gadsimta otrās puses pamatojami galvenokārt ar neinfekciozām


.

.

 

 

 

saslimšanām, un Latvijā to starpā pirmajā vietā ir sirds un asinsvadu slimības, kā arī skeleta un kustību aparāta problēmas. Šīs kaites ne vien pazemina indivīdu dzīves kvalitāti, bet arī rada papildus izdevumus darba devējam dažādu izmaksu veidā. Ikdienas fiziskajām aktivitātēm ir nepārvērtējama būtiska ietekme uz šo saslimšanu attīstības aizkavēšanu un to profilaktiskas novēršanas iespējām. Pētījumi darba vietās pierāda, ka, mērķtiecīgi veicinot darbinieku fiziskās aktivitātes, salīdzinoši īsā laikā tiek panākts stabils darba laika kavējumu samazinājums, uzlabojas darbinieku fiziskā pašsajūta un psihoemocionālais stāvoklis, pieaug lojalitāte darba vietai.

 

 

Krāslavas novada domes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām Krāslavas novadā tiek piedāvātas apmācības (lekcija un interaktīva vingrojumu kompleksa apguve), kuru mērķis ir vairot darbinieku izpratni par ikdienas fizisko aktivitāšu nozīmi veselības nostiprināšanā un slimību profilaksē, izveidot jaunus paradumus veselības nostiprināšanā un uzturēšanā, kā arī mazināt sēdoša darba radītus veselības riskus. Apmācības notiks šī gada 12. un 13.februārī  uzņēmumu telpās (pavisam kopā 10 uzņēmumos), un klātienes nodarbības ilgums būs viena stunda, kurā uzņēmuma darbinieki

 

 

1) uzzinās par veselības riskiem, ko rada sēdošs darbs;

2) apgūs vienkāršus un iedarbīgus vingrinājumus sēdoša darba radītu risku mazināšanai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai aktīvos darba pārtraukumos;

3) saņems metodisko materiālu, lai tehniski pareizi un ar izpratni izpildītu darba vingrošanas kompleksa vingrinājumus darba pārtraukumos ikdienā. 

 

 

Apmācības vadīs veselības sporta speciālistes, fitnesa treneres Fanija Šitca un Judīte Žižkune no veselīga dzīvesveida uzņēmuma SIA “Walking Fox”, kas jau piecus gadus piedāvā un nodrošina darba vingrošanu Latvijas uzņēmumos. 

Lūdzam pieteikties  uzņēmumus un iestādes, kuri ir ieinteresēti darbinieku apmācībā un kuri var nodrošināt dalībnieku grupu vismaz 10 cilvēku sastāvā, sazinoties ar Krāslavas novada domes speciālisti Intu Murāni, līdz 22. janvārim rakstot e-pastu uz adresi inta.murane@kraslava.lv , kurā lūdzam norādīt uzņēmuma adresi, kontaktinformāciju un plānojamo dalībnieku skaitu apmācībās. 

 

 

 

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa