Ātrā navigācija:
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena
< Pavasara volejbola turnīrs
trešdiena, 26.04.2017 10:32 Age: 302 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Iesniegtas 22 idejas pašvaldības projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”

Tradicionālajam Krāslavas novada pašvaldības mazo projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” noteiktajā termiņā ir iesniegtas 22 projektu idejas ar kopējo


.

.

.

.

.

 

 

 

budžetu 11 638,42 EUR. Ja parasti iesniegto projektu sadalījums starp Krāslavu un lauku pagastiem ir bijis vienmērīgs, tad šogad ir izteikti daudz projektu no pilsētas – 15, kā arī pa diviem projektiem no Izvaltas un Indras pagastiem, un pa vienam projektam no Skaistas, Piedrujas un Robežniekiem. Vairākums ideju ir saistītas ar rotaļu un sporta laukumu labiekārtošanu, kā arī teritoriju apzaļumošanu. Paldies par iedzīvotāju iniciatīvu uzņemties atbildību par vietu, kur dzīvojam!

 

 

Projektu izvērtēšana plānota maija sākumā un jau jūnijā lielākā daļa no projektiem varēs uzsākt iecerēto ideju īstenošanu.

 

 

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja