Ātrā navigācija:
svētdiena, 25. marts, 2018. gada 084. diena
< Krāslavas sportistu lieliskais starts Latvijas IIV Jaunatnes olimpiādē
ceturtdiena, 13.07.2017 14:00 Age: 255 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

Domes sēde

13.jūlijā plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:


 

 

 

1. Par komisiju izveidošanu un  apstiprināšanu

2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

3. Adresācijas jautājumi

4. Zemes jautājumi

5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

6. Par zemes gabalu sadalīšanu

7. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu

8. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2017/7 “Par interešu         un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” precizēšanu

9. Par rīkojuma apstiprināšanu