Ātrā navigācija:
otrdiena, 27. jūnijs, 2017. gada 178. diena
<  Radošās darbnīcas Krāslavas pamatskolā- papīra ziedi ar saldo pārsteigumu
trešdiena, 14.06.2017 17:00 Age: 12 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

Domes sēde

15.jūnijā plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:


 

 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

2. Par atļauju slēgt apakšīres līgumu 

3. Adresācijas jautājumi

4. Zemes jautājumi

5. Par atkritumu apsaimniekotāju