Ātrā navigācija:
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena
< Jau rīt Simtgades ekspresis piestās Indrā
ceturtdiena, 25.05.2017 11:40 Age: 271 Days
Category: Domes ziņas

Domes sēde

25.maijā plkst.13:00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:


 

 

 

1. Par Krāslavas pils stratēģijas apstiprināšanu

2. Par mantojuma vietas “Daugavas loki” virzīšanu iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā

3. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2017/8 „Par licencētajām zemūdens medībām Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros” precizēšanu

4. Par atļauju slēgt apakšīres līgumu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

6. Dzīvokļu jautājumi 

7. Adresācijas jautājumi

8. Zemes jautājumi

9. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

10. Par rīkojumu apstiprināšanu