Ātrā navigācija:
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena
<  Ikvienu interesentu Krāslavas novada TIC aicina piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā!
ceturtdiena, 27.04.2017 14:00 Age: 301 Days
Category: Domes ziņas

Domes sēde

27.aprīlī plkst. 14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:


 

 

 

1. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu  

2. Par zemes gabalu sadalīšanu

3. Zemes jautājumi

4. Adresācijas jautājumi

5. Dzīvokļu jautājumi

6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

7. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu

8. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu

9. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 2017.gada 1.pusgadā