Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas komanda turpina dalību LMT Autosporta Akadēmijas Skolu kartinga kausa otrajā sezonā
ceturtdiena, 23.03.2017 14:00 Age: 365 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

Domes sēde

23.martā plkst. 14:00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). Sēdes darba kārtība -


 

 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

2. Dzīvokļu jautājumi

3. Adresācijas jautājumi

4. Zemes jautājumi

5. Par zemes gabala sadalīšanu

6. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

7. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2017/6 “Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2010/4 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā”” precizēšanu

8. Par 11.05.2010. domes lēmuma precizēšanu

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu