Ātrā navigācija:
svētdiena, 25. februāris, 2018. gada 056. diena
< Taupi naudu un resursus! ŠĶIRO VAIRĀK!
otrdiena, 24.01.2017 10:01 Age: 1 Years
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

Domes sēde

26.janvārī plkst.14:00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:


 

 

 

1. Par nolikuma “Kārtība, kādā Krāslavas novada pašvaldība organizē darbu ar nepilngadīgajiem un lietvedības kārtošana” apstiprināšanu

2. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu

3. Par izmaiņām Krāslavas novada domes Nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu piešķiršanas komisijas sastāvā

4. Par revīzijas darba plāna 2017.gadam apstiprināšanu

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

6. Zemes jautājumi

7. Adresācijas jautājumi

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

9. Dzīvokļu jautājumi

10. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem