Ātrā navigācija:
svētdiena, 18. februāris, 2018. gada 049. diena
<  Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projekta „Labdarības radošo darbnīcu cikls” aktivitātes Krāslavas pamatskolā
trešdiena, 18.10.2017 14:00 Age: 123 Days
Category: Domes ziņas

Domes sēde

18.oktobrī plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:


 

 

 

1. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu

2. Zemes jautājumi

3. Adresācijas jautājumi

4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

5. Dzīvokļu jautājumi

6. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

7. Par atļauju savienot amatus

8. Par grozījumiem Krāslavas novada domes  Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā