Ātrā navigācija:
pirmdiena, 25. septembris, 2017. gada 268. diena
< Krāslavas futbolistu sasniegumi 2017. gada Latgales jaunatnes telpu futbola čempionātā
pirmdiena, 27.02.2017 15:49 Age: 210 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Ar ES fondu atbalstu Krāslavā un Ludzā attīstīs uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) noslēgusi vienošanās ar Krāslavas un Ludzas novada domi par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu


.

 

 

 

īstenošanu – attīstīt infrastruktūru reģionos un veicināt privāto investoru piesaisti.

 

Šie ir pirmie Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekti, kuru ieviešanu uzraudzīs CFLA Latgales reģiona nodaļa, un tās vadītāja Liene Amantova-Salmane piebilst:  “Šī ir ļoti īpaša diena mūsu nodaļai, jo šajās dienās aprit tieši 13 gadi, kopš pastāvam, un šie ir pirmie projekti nu jau trešajā plānošanas periodā, ar kuriem strādājam uz vietas Latgalē. Tātad, noslēdzot šīs vienošanās, darbs tikai turpinās, un sadarbosimies ar ilggadējiem klientiem. Esam priecīgi un gandarīti, ka varam būt tuvāk projektu realizācijas vietām un strādāt ar jaunām projektu idejām.”

 

Krāslavas reģionā uzsāktā projekta mērķis ir komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai. Projekta gaitā paredzēts veikt Raiņa ielas posma, Lielās ielas divu posmu, Vasarnīcu ielas un pašvaldības ceļa “Kalnieši – Stalti” posma pārbūve. Šīs ir pilsētas nozīmes ielas, kas šobrīd nodrošina vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas zonām. Savukārt projektā iekļautais lauku ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Kalniešu pagastā. Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks radīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Krāslavas pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Paredzēts, ka  projekta attīstīšana ļaus pieciem uzņēmumiem izveidot 13 jaunas darbavietas un veikt ieguldījumus savu uzņēmumu attīstībā.  Projekta realizācija ir plānota līdz 2017. gada septembrim. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 723 757.25 eiro, t.sk. ERAF līdzfinansējums 615 193.66 eiro. Daļa paredzēto darbu jau ir veikta.

 

Projekta mērķis Ludzas novadā ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām. Veicot plānotos infrastruktūras uzlabojumus, tiks atbalstīti vairāk nekā 20 komersanti, kas darbojas projekta teritorijās.

 

Projekta īstenošanai plānots piesaistīt ERAF finansējumu 2 616 528.19 eiro apmērā un tā realizēšanu plānots sākt 2017. gada pavasarī, kas ilgs 23 mēnešus.