Ātrā navigācija:
svētdiena, 25. marts, 2018. gada 084. diena
< Kā gadu iesāksi- tā arī pabeigsi… Atskats uz mācību gada 1.semestra sadarbību ar veco ļaužu pansionātu „Priedes”
ceturtdiena, 25.01.2018 07:22 Age: 59 Days
Category: Galvenā ziņa, Izglītības ziņas

Radošums komandas darbā

Tradicionāli janvāra mēnesī Krāslavas novada informātikas skolotāju metodiskā apvienība rīko konkursu "Radošie informātiķi" novada 5.-6.klašu skolēniem.


.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

Tehnoloģiju laikmetā grūti paredzēt, kādas prasmes bērniem būs nepieciešamas nākotnē. Tomēr ir viennozīmīgi skaidrs, ka būs ļoti svarīgi prast izmantot informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas un veiksmīgi strādāt savstarpēji sadarbojoties. Šīs prasmes skolēni realizēja pasākuma norises laikā. 

 

 

Mūsdienās visvairāk pieprasīts ir radošums, spēja sadarboties ar citiem cilvēkiem komandā, risināt problēmsituācijas, kurām nav piedāvāts konkrēts risinājums. Tas jāizstrādā un jārealizē komandā. Mēs arvien vairāk darbu, kas nav radoši un neprasa novatorisku pieeju, uzticam datoriem, un nākotnē šī tendence tikai pieaugs. Tāpēc mūsu bērniem būs jāprot vadīt, komunicēt, mācīt citam citu un sadarboties. 

 

 

Konkursam, kas notika Krāslavas pamatskolas aktu zālē, pieteicās piecas komandas: 

 

 

"Spožais dators" no Krāslavas pamatskolas,

"Heroes" no Robežnieku pamatskolas,

"Smaiļiki" no Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskolas,

"Atjautīgs dators" no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas,

"MARJAK" no Indras pamatskolas.

 

 

Katra skola prezentēja savu komandu. Īpaši izcēlās komandas no Indras pamatskolas un Varavīksnes vidusskolas ar priekšnesumu daudzveidību. 

 

 

Divas stundas pagāja ļoti ātri. Kapteiņu konkursa laikā bērniem bija piedāvātas divas aktivitātes, kurās piedalījās visi dalībnieki. Nospēlējot spēles “Pasaki man…” un “Datora ABC”, skolēni ar svaigiem spēkiem turpināja konkursu.

 

 

Kopumā komandas sacentās desmit stacijās – “Noslēpumainā stacija”, stacija “Erudīts”, “Būvniecības stacija”, “Šifra stacija”, stacija „Datora aizspogulija” un citas. Uzdevumi bija dažādas sarežģītības pakāpes un skolēni ar tiem veiksmīgi tika galā.

 

 

Pasākums noritēja jautrā un draudzīgā atmosfērā Krāslavas pamatskolas 8.b klases skolnieču Alīnas Valteres un Janas Upmales vadībā. Tā nobeigumā meitenes novadīja skolēniem divas spēles, kuras viņiem ļoti patika.

 

 

Apkopojot visās stacijās paveikto, žūrija sarindoja komandas pēc iegūto punktu skaita.

 

 

I vieta – "Heroes" no Robežnieku pamatskolas un "Atjautīgs dators" no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas

II vieta – "Spožais dators" no Krāslavas pamatskolas un "MARJAK" no Indras pamatskolas

III vieta – "Smaiļiki" no Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskolas

 

 

Pateicībā par piedalīšanos konkursā komandas saņēma diplomus un saldās balvas no Krāslavas novada Izglītības pārvaldes. 

 

Noslēgumā bērni atzina, ka ir guvuši jaunas zināšanas un pozitīvas emocijas, un novēlēja konkursu turpināt arī nākotnē.

 

Paldies skolēniem par veiksmīgu sadarbību, piedaloties visās aktivitātēs konkursa laikā.

 

Pateicos informātikas skolotājiem par skolēnu iesaistīšanu un darbu žūrijā, Alīnai Valterei un Janai Upmalei par pasākuma vadīšanu, Krāslavas pamatskolas skolotājai Skaidrītei Gasperovičai par palīdzību pasākuma iemūžināšanā un Izglītības pārvaldei par konkursa atbalstīšanu.

 

 

 

Jeļena Japiņa, informātikas skolotāju MA vadītāja