Ātrā navigācija:
piektdiena, 23. marts, 2018. gada 082. diena
< Izrotāsim mūsu pilsētu Ziemassvētkiem!
piektdiena, 22.12.2017 12:07 Age: 91 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

Domes sēde

28.decembrī plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:


 

 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

2. Dzīvokļu jautājumi

3. Adresācijas jautājumi

4. Zemes jautājumi

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

6. Par Krāslavas novada domes Iepirkumu komisiju 

7. Par Krāslavas Varavīksnes vidusskolas Attīstības plānu

8. Par telpu lietošanas mērķa maiņu