Ātrā navigācija:
svētdiena, 25. marts, 2018. gada 084. diena
<  Krāslavas iedzīvotāji Omnivas pakomātā ir saņēmuši vairāk nekā trīs tūkstošus sūtījumu
pirmdiena, 09.10.2017 14:37 Age: 167 Days
Category: Galvenā ziņa, Informācija

Pasaules arhitektūras diena Krāslavā “Sakrālās arhitektūras mantojums”

Šī gada 6.oktobrī Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Krāslavas novada domi Krāslavā organizēja Pasaules arhitektūras dienai veltītu kompetences


 

 

 

paaugstināšanas pasākumu arhitektiem un citiem interesentiem, kas pulcēja aptuveni 130 dalībniekus.

 

Šī gada izvēlētā tēma “Sakrālās arhitektūras mantojums”, bija pamatota galvenokārt ar to, ka šogad Krāslavas Sv.Ludviga Romas katoļu baznīcas ēka svinēja 250 gadu jubileju un tajā tiek īstenoti vairāki sekmīgi restaurācijas projekti, kas varētu kalpot kā labā pieredze arī citos kultūras mantojuma objektos. Arī Krāslavas novada dome ir izvirzījusi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību kā vienu no pašvaldības attīstības prioritātēm, un pēdējo gadu laikā ir realizēti daudzi projekti, ar ko pilsēta var lepoties un parādīt. 

 

Pasākuma programmā bija vairākas saturīgas prezentācijas. Lektores mākslas zinātnieces Rūtas Kaminskas sakrālās arhitektūras mantojuma tēma aptvēra visu Latgales reģionu, sākot ar vispārīgu Latgales sakrālā mantojuma apskatu, turpinot ar konkrētiem, godalgotiem objektiem un nobeigumā - ar Krāslavas arhitektūru, kuras neatņemama sastāvdaļa ir četru reliģisko konfesiju – katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku – sakrālās celtnes. Ļoti vērtīga bija arī Latvijas arhitektūras gada balvu saņēmušās Ludzas Lielās sinagogas projekta autora Pētera Blūma stāstījums par sinagogas restaurāciju un dažām hrestomātiskām problēmas baznīcu ēkās, savukārt arhitekte Baiba Vērpe, kas vienlaikus bija arī pasākuma moderatore, sniedza kodolīgu ieskatu Krāslavas pilsētas arhitektūrā, akcentējot baroka laika mantojumu un Krāslavai tik raksturīgo koka arhitektūru.

 

Pēc izglītojošā bloka visiem Arhitektu dalībniekiem bija iespēja apskatīt Krāslavas kultūrvēsturisko centru, iepazīstot gan Krāslavas sakrālo mantojumu, gan Krāslavas pils kompleksu.

 

 

Paldies par atbalstu un līdzddarbošanos arhitektu gada pasākuma organizēšanā - Latvijas Arhitektu savienībai, Krāslavas novada domei par finansiālo atbalstu, visiem kolēģiem no Kultūras nama, Attīstības nodaļas, Administratīvās nodaļas, Tūrisma informācijas centra, informatīvā izdevuma “Krāslavas Vēstis”, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja, Būvvaldes, kas iesaistījās pasākuma plānošanā un īstenošanā, Krāslavas pamatskolas bērnu vokālajam ansamblim “Notiņas” un viņu vadītājai Inārai Krutei (par skaisto priekšnesumu un īpašs paldies par pacietību!), personīgi lektoriem Rūtai Kaminskai, Pēterim Blūmam un Baibai Vērpei, VKPAI Latgales reģiona inspektorei Dzintrai Bukevičai, kā arī diviem sakrālā mantojuma objektiem, ko bija iespēja apmeklēt klātienē - Krāslavas Romas katoļu baznīcas draudzei un Krāslavas Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcai.

 

 

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja