Ātrā navigācija:
svētdiena, 25. marts, 2018. gada 084. diena
< Veselīgs dzīvesveids – tas ir moderni
ceturtdiena, 28.09.2017 17:00 Age: 177 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Ir pabeigta Lielās ielas posmu pārbūve

Ar Eiropas Savienības atbalstu Krāslavas pilsētā ir pabeigta divu Lielās ielas posmu pārbūve. Darbi tika veikti projekta “Ceļu un citas nepieciešamās


.

Samantas Miglānes foto

.

 

 

 

infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā” (3.3.1.0/16/I/008) ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

 

 

Darbi ir veikti divos posmos – no Vienības ielas līdz Aronsona ielai un no Spīdolas ielas līdz rūpnieciskās zonas apbūvei. Saskaņā ar noslēgtiem būvdarbu līgumiem pārbūves darbu kopējās izmaksas sastāda EUR 295 425.21 (no projekta tiks segtas izmaksas EUR 169 611.43 apmērā) un tos veica SIA “Ošukalns” un SIA “Latgales Ceļdaris”. Pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošināja SIA “VTV 14”.

 

 

Šo ielas posmu pārbūves nepieciešamību noteica uzņēmēju pieprasījums pēc atbilstošās transporta infrastruktūras, transporta daudzuma pieaugums, transportlīdzekļu dinamikas attīstība un cilvēku dzīves procesu intensificēšanos, kas diktē prasības pēc drošas un visām ceļa lietotāju grupām piemērotas satiksmes organizācijas.

 

2016.gada nogalē pēc tāda paša principa Krāslavas novada teritorijā ir veikta arī Raiņa un Vasarnīcu ielu, kā arī ceļa “Kalnieši – Stalti” pārbūve. 

 

 

 

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

26009294