Ātrā navigācija:
svētdiena, 25. marts, 2018. gada 084. diena
< Uzņēmēju Dienas Latgalē 2017
ceturtdiena, 14.09.2017 00:00 Age: 192 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Futbolisti un viņu vecāki īsteno projektu

Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros tika realizēts Krāslavas novada domes finansētais projekts “Futbola kluba Krāslava sportistu


.

.

.

.

 

 

 

ģērbtuves/trenera darba kabineta labiekārtošana Krāslavas Varavīksnes vidusskolas telpās”. Projekts tika īstenots saviem spēkiem, aktīvi iesaistot darbā futbola kluba audzēkņus un viņu vecākus. 

 

Darba apjoms nebija liels, bet darbiņa pietika visiem – audzēkņu tēvi veica nepieciešamos remontdarbus, komplektēja mēbeles, mammas uzkopa šo telpu, bērni savu iespēju robežās palīdzēja pieaugušajiem.  

 

Sportistu ģērbtuve tika labiekārtota, droša un vizuāli pievilcīga. Bērni ieguva un pilnveidoja darba iemaņas. Kopumā darbs ritēja spraigi un vēlamais rezultāts tika sasniegts. Paldies visiem par paveikto darbu. 

 

Izsakām pateicību Krāslavas novada domei par projekta finansiālo atbalstu. 

 

 

Sandra Djatkoviča, projekta “Futbola kluba Krāslava sportistu ģērbtuves/trenera darba kabineta labiekārtošana Krāslavas Varavīksnes vidusskolas telpās” koordinatore