Ātrā navigācija:
svētdiena, 25. marts, 2018. gada 084. diena
< Veco ļaužu dienai veltīts pasākums
ceturtdiena, 28.09.2017 14:00 Age: 178 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

Domes sēde

28.septembrī plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:


 

 

 

1. Par pašvaldības aģentūras “Labiekārtošana K” direktora apstiprināšanu

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

3. Par zemes gabala sadalīšanu

4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

5. Zemes jautājumi

6. Adresācijas jautājumi

7. Dzīvokļu jautājumi

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

9. Par telpu Aronsona ielā 3, Krāslavā lietošanas tiesību nodošanu

10. Par konkursa “Krāslavas novada Gada cilvēks 2017” nolikumu

11. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu

12. Par atteikumu atļaujai slēgt apakšīres līgumu