Ātrā navigācija:
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena
< LEADER projektu konkurss vietējās teritorijas sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
pirmdiena, 14.08.2017 17:01 Age: 190 Days
Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Vecāku un bērnu spēkiem atjaunots vēl viens rotaļu laukums Krāslavā

Pateicoties Krāslavas novada domes projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Lakstīgalas” 2017.gada vasarā realizēja projektu “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Lakstīgalu ielā 2, Krāslavā”.


-

-

-

-

Bērnu rotaļu laukums atrodas daudzdzīvokļu mājai piesaistītā teritorijā, kurā labprāt spēlējas ne tikai Lakstīgalu ielas 2, bet arī blakus esošās mājās dzīvojošie bērni. Taču rotaļu laukums bija sliktā stāvoklī - šūpoles bojātas, esošais karuselis radīja draudus bērnu drošībai un veselībai, vingrinājuma stieņa un pusloka kāpņu krāsojums bija nolietojies un ar rūsu pārklātas konstrukcijas degradēja apkārtējo vidi. Soliņi, kas kādreiz bija uzstādīti pie bērnu rotaļu laukuma, ir daļēji iznīcināti, to betona pamatņu fragmenti radīja bērnu potenciālu traumu draudus. Smilšu kaste pagalmā nav saglabājusies, līdz ar to jaunākai bērnu grupai spēles ar smilti vispār nav pieejamas. 

Projekta īstenošanas rezultātā ir atjaunotas publiski pieejamas daudzdzīvokļu mājas Lakstīgalu ielā 2 bērnu rotaļu laukumā esošas iekārtas, uzlabojot to vizuālo skatu un pilnveidojot esošās konstrukcijas, lai tās būtu drošas bērnu dzīvībai un veselībai. Lai padarītu bērnu rotaļu laukumu saistošāku dažāda bērnu vecuma grupām, tās tika papildināts ar jaunajiem spēļu elementiem: līdzsvara šūpoles, slidkalniņš, līdzsvara baļķis un smilšu kaste. Visas jaunās konstrukcijas ir veidotās no videi un bērnu veselībai draudzīgiem materiāliem.

 

Izsākam pateicību Krāslavas novada domei par projekta finansiālo atbalstu.

Paldies brāļiem Ārim un Normundam Vanagiem (IK ”Brāli Vanagi”) par kvalitatīvo bērnu laukuma koka sagatavju izveidošanu, SIA “GSK” darbiniekiem un personīgi Aleksandram Savickim par atbalstu metāla konstrukciju remontā un sagatavošanā, SIA “Krāslavas nami” komandai par sniegto palīdzību un personīgi Valdim Maļkevičam par darbu organizāciju, kā arī visiem grupas “Lakstīgalas” dalībniekiem, kas aktīvi piedalījās idejas realizācijas procesā.

Lai atjaunotais bērnu rotaļu laukums Lakstīgalu ielā 2 un sakārtota teritorija ap to priecē mūsu bērnus un visus Krāslavas pilsētas iedzīvotājus!

 

Agita Ļebedkova

projekta koordinatore