Ātrā navigācija:
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena
< Vasaras krāsainākais piedzīvojums!
trešdiena, 21.06.2017 15:58 Age: 248 Days
Category: Galvenā ziņa, Jauniešiem, Projektu ziņas

PROJEKTS JAUNIEŠIEM “PROTI UN DARI”

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)


.

 

 

 

kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā "PROTI un DARI!".

 

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls, katram jaunietim pielāgots atbalsts.

 

Saskaņā ar Tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, Tev tiks izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši Tev piemērotus atbalsta pasākumus –  mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas specifikas iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšana u.c., kurus īstenot  palīdzēs un Tevi atbalstīs programmas vadītājs un mentors. Vienlaikus, Tev būs iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt noderīgu informāciju, piedalīties nevalstisko organizāciju pasākumos un projektos.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada janvāris –  2018. gada decembris.

 

Līdz 2017.gada 20.jūnijam seši mērķa grupas jaunieši ir iesaistījušies projekta “Proti un Dari!” aktivitātēs, no kuriem trīs jaunieši veiksmīgi īstenoja savu individuālo pasākumu programmu un  trīs jaunieši plāno uzsākt dalību projektā.  

 

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

 

 

Pieteikties var personīgi:

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā,

Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā, vai rakstot uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv, vai zvanot pa tālr. 29278741

Inta Murāne

Projekta „PROTI un DARI” koordinatore