Ātrā navigācija:
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena
< PROJEKTS JAUNIEŠIEM “PROTI UN DARI”
ceturtdiena, 22.06.2017 00:00 Age: 245 Days
Category: Galvenā ziņa, Informācija

Krāslavas novada dome izsludina pretendentu pieteikšanos uz Krāslavas novada izglītības pārvaldes VECĀKĀ (GALVENĀ) GRĀMATVEŽA amatu


-

Prasības:

 

augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finanšu vadībā;

3 gadu pieredze galvenā grāmatveža amatā valsts vai pašvaldības iestādē;

Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas, grāmatvedības un pašvaldības darbību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;

spēja nodrošināt grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

spēja plānot, uzraudzīt un vadīt finanšu grāmatvedības dokumentu plūsmu;

spēja nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sastādīšanu;

prasme strādāt patstāvīgi, vadīt, kontrolēt un nodrošināt kvalitatīvu grāmatvedības darbu;

 

prasme un pieredze darbā ar datorprogrammām  (HORIZON, Valsts kases e-pārskatu sistēma, MS Office);

organizētība, precizitāte, analītiska domāšana, spēja risināt nestandarta situācijas, pieredze darbinieku vadīšanā un spēja strādāt komandā;

teicamas latviešu valodas zināšanas.

 

Galvenie amata pienākumi:

 

Organizēt  Krāslavas novada Izglītības pārvaldes grāmatvedības darbu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Veikt Krāslavas  novada izglītības pārvaldes un   tai pakļauto struktūrvienību finanšu resursu uzskaiti saskaņā ar apstiprināto Krāslavas novada pašvaldības budžetu.

Veikt maksājumu uzdevumu sagatavošanu un naudas līdzekļu pārskaitīšanu no pašvaldības norēķinu kontiem bankās, ievērojot noteikto kārtību.

Veikt visu bilances sintētisko kontu salīdzināšanu ar analītisko uzskaiti, slēgt bilanci.

Organizēt visu materiālo vērtību, norēķinu un naudas līdzekļu inventarizāciju.

Sagatavot un iesniegt finanšu atskaites  Krāslavas novada domes grāmatvedības  un  Valsts kases noteiktajos termiņos.

Nodrošināt savlaicīgu un patiesu atskaišu iesniegšanu VID atbilstoši likumdošanā noteiktajiem termiņiem. Veikt norēķinu salīdzināšanu ar VID par nodokļu maksājumiem.

Sastādīt gada pārskatu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un Valsts kases norādījumiem.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

motivēta pieteikuma vēstule

dzīvesgājuma apraksts (CV) 

 

Piedāvājam:

 

pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;

darba vietu Krāslavā.

 

Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 30.jūnijam  plkst.12,00 personīgi Krāslavas novada domes administrācijai Rīgas  ielā 51, Krāslavā, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu dome(@)kraslava(.)lv,  vai pa pastu Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV 5601

 

Uzziņas var saņemt pa tālruni   65681761 vai  65620025