Ātrā navigācija:
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena
< Domes sēde
ceturtdiena, 27.04.2017 16:26 Age: 300 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Projektu ziņas

Krāslavas novadā tiks īstenots 21 “Iedzīvotāji veido savu vidi” projekts

Tradicionālajam Krāslavas novada pašvaldības mazo projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” noteiktajā termiņā ir iesniegtas 22 projektu idejas, tai


.

.

 

 

 

skaitā 15 projekti no Krāslavas, pa 2 projektiem no Izvaltas un Indras, un pa projektam no Skaistas, Piedrujas un Robežniekiem. Vairākums ideju ir saistītas ar rotaļu laukumu labiekārtošanu, ir arī vairāki projekti par baznīcu, kapu, dabas taku un daudzstāvu māju pagalmu teritoriju sakārtošanu un apzaļumošanu. 

 

Iesniegto projektu kopējais budžets bija 11 638,42 EUR. Izvērtējot projektus, projektu vērtēšanas komisija augstu novērtēja projektu augsto kvalitāti un tika pieņemts lēmums lūgt pašvaldības budžetā piešķirt programmai papildus finansējumu 1200 EUR apmērā. Krāslavas novada domes 27.aprīļa sēdē šis priekšlikums ir apstiprināts un rezultātā šogad tiks īstenots 21 projekts (tai skaitā 5 ar samazinātu projeka budžetu) par kopējo summu 10 200 EUR.

 

Apsveicam projektu iesniedzējus un vēlam sekmīgu projektu īstenošanu; īpašs iedrošinājums tiem novadniekiem, kas īstenos pirmo projektu savā dzīvē!

 

 

Projekti iesniegšanas kārtībā:

 

1. “Izvaltas kapu teritorijas labiekārtošana”, biedrība “Esi ar mums”, 400,00 EUR;

2. “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Lakstīgalu ielā 2, Krāslavā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Lakstīgalas”, 598,00 EUR;

3. „Vecticībnieku baznīcas saimniecības ēkas ārējo sienu apdare”, Krāslavas vecticībnieku draudze, 300,00 EUR;

4. “Ciemata centrā lauksaimniecībā neizmantotā teritorija, kurā vēlamies izveidot augļu dārzu. PRUNUS”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “4+1”, 300,00 EUR;

5. “Ziedošā Piedruja,Turpinājums-4”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Daugavieši”, 600,00 EUR;

6. “Krāslavas novada Indras audējas darina tautastērpus”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Indras aušanas darbnīcas audējas”, 363,50 EUR;

7. “Indras Romas katoļu baznīcas pagalma labiekārtošana. II posms.”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Indras Romas katoļu baznīcas draudzes pārstāvji”, 590,00 EUR; 

8. “Kultūrvēsturiskā mantojuma liecību saglabāšana vecajos Krāslavas kapos”, biedrība “Kruoslovys amatnīku bruoliste”, 455,00 EUR;

9. “Futbola kluba “Krāslava” sportistu ģērbtuves/trenera darba kabineta labiekārtošana Krāslavas Varavīksnes vidusskolas telpās”, Biedrība “Futbola klubs “Krāslava””, 400,00 EUR;

10. “Ar mīlestību KRĀSLAVAI!”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Vecāku klubs “Varavīksne””, 600,00 EUR;

11. “Atpūtas vietas ierīkošana”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Nevienaldzīgie “Motor SPA” apmeklētāji”, 500,00 EUR; 

12. ““Jauniešu istabas” izveide Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Rubika kubs”, 475,00 EUR;

13. “PII “Pienenīte” laukumu labiekārtošana”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “PII “Pienenīte”’”, 225,00 EUR;

14. “Atpūtas parka izveide - bērnu rotaļu laukums Dārza ielā 1, Izvaltā”, biedrība “Attīstībai”, 600,00 EUR;

15. “Mūsu mazās rociņas draugu saujā savas dzimtās puses labā”, Jauniešu biedrība “Robežnieku kodols”, 600,00 EUR;

16. “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Priedaines parkā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Parka ielas, Jaunsudrabiņa ielas iedzīvotāji”, 600,00 EUR;

17. “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Priedaines parkā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Dārza ielas, Klusās ielas iedzīvotāji”, 600,00 EUR;

18. “Bērnu rotaļu un aktīvās zonas uzlabošana Latgales ielas 1.nama pagalmā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Latgales ielas 1. nama iedzīvotāji”, 600,00 EUR;

19. “Mājas Baznīcas ielā 19, pagalma labiekārtošana”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Mēs kopā”, 396,50 EUR;

20. “Krāslavas BSRC “Mūsmājas”rotaļu laukuma atjaunošana”, Krāslavas BSRC “Mūsmājas” jaunieši un darbinieki, 597,00 EUR;

21. “Ceļu satiksmes mācību laukums/poligons bērniem Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” teritorijā”, biedrība „Pīlādzītis klubs”, 400,00 EUR.

 

Projektu īstenošana plānota no maija beigām līdz septembrim. 

 

 

I.Dzalbe 

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja