Ātrā navigācija:
ceturtdiena, 30. marts, 2017. gada 089. diena
<  Iespēja piedalīties programmas Award jauno vadītāju apmācībās
trešdiena, 29.03.2017 11:42 Age: 1 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

PAZIŅOJUMS

Krāslavas novada vēlēšanu komisija ir noteikusi, ka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām ir no 2017. gada 20.marta līdz 10.aprīlim (komisijas priekšsēdētāja 16.03.2017. rīkojums Nr.1)


Komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību un kandidātiem izvirzītās prasības nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums un Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija.

 

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumus var iesniegt Krāslavas novada vēlēšanu komisijai darba laikā Krāslavas novada domē (3.kab. vai 13.kab.), Rīgas ielā 51, Krāslavā (tālr. 29496549, 26672621).

 

Krāslavas novada vēlēšanu komisija