Ātrā navigācija:
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena
< Mūsējie pasaulē - Jānis Timma triumfē VTB līgas danku konkursā
pirmdiena, 20.02.2017 16:19 Age: 1 Years
Category: Galvenā ziņa, Informācija

Piesātināts un vērtīgiem rezultātiem bagāts katrs mācību gads

Tiekoties semināros, praktiskajās nodarbēs, arī interešu izglītības pedagogi diskutē par metodēm un paņēmieniem, ar kādiem pulciņa skolotājs uzrunā audzēkņus, kādus tikumus māca, vērojot citu un veidojot savu mākslas darbu.


-

-

-

-

-

Viens no interešu izglītības programmas rezultātiem ir audzēkņu dalība konkursos, izstādēs, tamdēļ aktuālāks kļūst jautājums par bērnu un jauniešu autortiesībām, to aspekti un risinājumi.

Veiksmīgi un darbietilpīgi pavadītais pagājušais gads, ļauj plūkt augļus šogad. Paldies par uzdrošināšanos, radošumu un kvalitatīvu darbu pieciem interešu izglītības pedagogiem, kuri veiksmīgi startēja pirmajā IZM Valsts izglītības satura centra (turpmāk tekstā VISC) izsludinātajā interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādē-konkursā „Manas mājas”. Iegūtās godalgotās vietas Latgales reģiona skatē, 2016. gada novembrī ļāva piedalīties Latvijas Nacionālā mākslas muzejā Rīgā notiekošā profesionālās pilnveides bezmaksas seminārā “Mācību metode un darba forma interešu izglītībā” trim Krāslavas BJC mākslas pulciņu skolotājām. Savukārt 2017. gada sākumā pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu noslēguma izstādē “Manas mājas” Rīgā Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” no 6. janvāra līdz 6. februārim bija skatāmi arī mūsu skolotāju, 1.un 2.pakāpes laureātu, labās prakses piemēri.

6. februārī Krāslavas BJC pedagoģes Larisa Kizjalo, Aina Guba un Žanna Garbrēdere piedalījās Rīgas BJC “Mīlgrāvis” un VISC rīkotajā profesionālās pilnveides seminārā “Pedagogu metodiskā darbība interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā” un apmeklēja starptautisko izstādi LIDICE, kurā šogad jaunie mākslinieki tika aicināti apspēlēt tēmu “Ceļošana”.

Lūk, skolotājas Larisas Kizjalo iespaidi: “Bija ļoti jauka diena, ieguvu daudz pozitīvu emociju gan no izstādes, gan no praktiskajām nodarbībām. Labās prakses piemēri, ar ko dalījās BJC “Mīlgrāvis” kolēģi - vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogi, ļoti noderīgi, jo uzreiz mēģināšu vairākas nianses izmantot savā darbā. Pirkstiņkrāsu gleznošanas tehnika un darbs ar ģipsi manuprāt ļoti piemēroti sākumskolas bērniem, jo tieši šis ir arī manis vadīto pulciņu audzēkņu vecums.” 

Skolotāja Žanna Garbrēdere īpaši akcentē biedrības “Teātris un izglītība” priekšsēdētājas Ligitas Smildziņas apmeklētās nodarbības “Spēle radošuma un iztēles attīstībai”, kas noderēs ne tikai mākslas pulciņa nodarbēs, bet arī klubā “Saulessvece’ saskarsmes veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām.

Savukārt pulciņu skolotāja Aina Guba pēc kārtējās tikšanās reizes secina: “Interešu izglītības skolotājiem visā Latvijā pulciņos ir līdzīgas tendences un problēmas. Runājot par metodiskajām izstrādnēm, ir ļoti svarīgi, kā tu proti pasniegt savu ideju, noformēt darbu, uz ko likt kādus akcentus... To var mācīties esot klāt, lasot, pētot, salīdzinot, domājot. Runājot par sevi,- neiestāsti, ka tevi tas neaizraus, ej un mēģini, tad tik dari secinājumus, vai tas ir interesanti. Ir jābūt “sava darba aizrautam” cilvēkam, darīt darbu, kas patīk, un mācīt to pulciņa audzēkņiem. Ja tavs darbs būs patiesi oriģināls, tas tiks novērtēts un pamanīts.”

Tuvojas pavasaris, saspringts laiks visās interešu izglītības jomās-konkursi, skates, izstādes, sacensības. Cik radoši un aktīvi būs novada vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņi un pedagogi, vērosim jau martā, jo pēc izglītības iestāžu sniegtajiem datiem novadā šajā mācību gadā darbojas 14 vizuāli plastiskās un vizuālās mākslas pulciņi, kur bērniem un jauniešiem radoši un atbildīgi apgūt zināšanas, izkopt savas spējas palīdz 9 pedagogi.

 

Krāslavas BJC metodiķe Sanita Kumpiņa