Ātrā navigācija:
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena
< Lasīšanas svētki
otrdiena, 28.02.2017 12:53 Age: 359 Days
Category: Galvenā ziņa, Izglītības ziņas, Kultūras ziņas

“Pastaliņas” lec gan pa vecam, gan pa jaunam

Laikā starp Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem dejotājiem gulēt nesanāk… Izglītības un kultūras iestāžu 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākumā


Balvas un diplomi saņemti

Pirms mēģinājuma

Basketbola iemaņas noder!

 

 

 

“LECAM PA JAUNAM, LECAM PA VECAM” Krāslavas bērnu un jauniešu centra tautas deju kolektīva “Pastaliņas“ vecākā grupa piedalījās arī šogad, 24.februārī savas mākslinieciskās un fiziskās spējas parādot Ilūkstē. 

 

Sportiskām aktivitātēm: pastalu mešana tālumā, basketbola bumbas mešana grozā no sēdus pozīcijas, šautriņas, slēpošana pa trim, komandu stafete ar dažādiem sporta elementiem- to un daudz ko citu dienas sākumā izbaudīja katrs “Pastaliņu” dejotājs.

 

Tad garšīgas pusdienas un mazliet svaiga gaisa saules apspīdētās sniegotajās mazpilsētas ielās. 

 

Pēcpusdienā-pucēšanās koncertam, kurā piedalījās arī daugavpilieši, jelgavnieki, siguldieši, preilieši, rēzeknieši un paši mājnieki - ilūkstieši. Koncerta iedvesmojošie priekšnesumi, dejotprieks un radošums tika veltīti mūsu Dzimtenei gaidāmajā jubilejā.

Vakarā visiem dejotājiem- groziņvakars, dejas, iepazīšanās, sadraudzēšanās. Kolektīvu vadītājiem, pie saimnieču sagādāta cienasta, radošas sarunas par jaunām mācāmajām dejām, ciemos braukšanu, kārtējo profesionālo tikšanos.

Paldies deju skolotājai Valdai Timulei par jautrību un prieku, pacietību un ieguldījumu, mīļumu un gādīgumu, ar neizsīkstošu vēlmi turpmāk dejot un piedalīties aktivitātēs un koncertos, savai skolotājai atzinās deju kolektīva dalībnieki, kuri ikdienā mācās Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Krāslavas pamatskolas 6. un 7.klasēs.

 

 Paldies vecākiem, klašu audzinātājiem un izglītības iestāžu administrācijām par atsaucību un ieinteresētību bērnu un jauniešu estētiskās audzināšanas procesā. 

 Uz tikšanos 28. martā Krāslavas KN, kur notiks Krāslavas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate “Jautrā draugu lokā”.

 

 

Krāslavas BJC metodiķe Sanita Kumpiņa