Ātrā navigācija:
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena
< Vairāk nekā 40% Latvijas valsts simtgades finansējuma - bērniem un jauniešiem projektā „Latvijas skolas soma”
ceturtdiena, 16.02.2017 16:00 Age: 1 Years
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

2017.gada budžets pieņemts

Ceturtdien, 16.februārī, domes sēdē tika apstiprināts Krāslavas novada pašvaldības 2017. gada budžets. Novada domes 2017.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir 15 471 024 EUR


 

 

 

 

(tajā skaitā Eiropas Savienības fondu līdzekļi  1 690 417 EUR), izdevumi 22 353 900 EUR. 

 

 

2017.gada budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes –

 

*  izdevumu palielināšana izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, jaunas sporta zāles būvniecība pie Krāslavas pamatskolas un peldbaseina būvniecība pie Krāslavas Valsts ģimnāzijas, 

*  pagastu prioritāro ceļu posmu pārbūve, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu,

* Krāslavas novada stratēģiskā ceļa st .Krāslava - Vilmaņi pārbūve, 

* ražošanas zonas un saistītās teritorijas infrastruktūras izveide Indras un Latgales ielu ražošanas teritorijas attīstībai, I kārta,

* Krāslavas pils Amatu mājas (pils staļļu) rekonstrukcija un Dārznieku mājas konservācija. 

 

 

Kā atzīmē domes izpilddirektora vietniece Inese Hmeļņicka, tad ieņēmumu ziņā šī gada budžets ir ļoti līdzīgs pagājušā gada budžetam, taču izdevumi plānoti krietni lielāki - "parādās mums jauni projekti, kurus gribam īstenot, tie saistīti gan ar Lauku atbalsta dienestu, gan Eiropas Sociālo fondu, lieli līdzekļi tiek novirzīti izglītībai, jaunajām būvēm izmantosim gan pašvaldības līdzekļus, gan Valsts kases aizdevumu”.