Demokrātija bija, ir un vienmēr būs pakļauta krīzei no ļoti dažādiem aspektiem.Vai demokrātija ir apdraudēta pasaulē, Eiropā vai Eiropas Savienībā? 2018. gada 4.aprīlī 30 10.-12. klašu jaunieši un 7 treneri-tiesneši no Latgales reģiona meklēja atbildi...

Lasīt vairāk

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija paziņo, ka 2018.gada 19.februārī ir notikusi mutiska nomas tiesību izsole uz Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Sieti”, kas sastāv no zemes gabala 0,6844 ha platībā (kadastra apzīmējums 6096-007-0010) un...

Lasīt vairāk

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs 6. aprīlī Krāslavas KN lielā zālē pulcēja Krāslavas novada izglītības iestāžu 1.- 4.klašu koru konkursa, 5.- 9 un 5.- 12.klašu koru konkursa “Dziesmai būt!” 1.kārtas un X Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas var”...

Lasīt vairāk

Sagaidot aktīvo tūrisma sezonu, Latvijas profesionālo gidu asociācija ik gadu saviem biedriem rīko braucienu uz kādu no Latvijas novadiem. Šogad brauciens tika organizēts uz Latgali.

Lasīt vairāk

7.aprīlī Rīgā kinoteātrī K Suns norisinājās bērnu veidoto animācijas filmu festivāls - konkurss. Pasākumu organizēja Rīgas bērnu un jauniešu Tehniskās Jaunrades nama “ANNAS 2″

Lasīt vairāk

Krāslavas Mūzikas skola aicina bērnus 2018./2019. m.g. iegūt profesionālās ievirzes mūzikas izglītību sekojošās izglītības programmās -

 

Lasīt vairāk

Krāslavas Sporta skola aicina darbā lietvedi uz nepilnu slodzi.

Uzziņas pa tālr. 26178147.

Lasīt vairāk

2018.gada 6.aprīlī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika klasiskās ģitārspēles konkurss "Latgales stīga”, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas

Lasīt vairāk

29.martā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē norisinājās basketbola sacensībās 4.-5.klases skolēniem. Šoreiz gan zēnu, gan meiteņu grupās startēja pa trim

Lasīt vairāk

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs aicina Jūs uz bez maksas semināru “Dārzeņu audzēšanas īpatnības plēves siltumnīcās”

Lasīt vairāk

2018. gada 19. un 20. maijā dabas parkā “Daugavas loki” jau ceturto reizi notiks Vislatvijas ūdens tūristu saiets “Lielais plosts 2018”. Pasākuma centrālais notikums ir laivu brauciens “100 laivas Latvijai” Daugavas posmā no Krāslavas līdz Slutišķiem.

Lasīt vairāk

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” š.g. 4.aprīlī izsludina “Latgales NVO projektu programmu 2018”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu...

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā otrajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums Skolas ielā 17A, Kombuļos

Lasīt vairāk

Šī gada 5. aprīlī plkst. 14.00 VID administratīvajā ēkā Talejas ielā 1, Rīgā notiks jau XXI Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju apbalvošanas pasākums.

Lasīt vairāk

4.aprīlī plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Lasīt vairāk

Biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”aicina uz informatīvo semināru 9. aprīlī Preiļos.

Lasīt vairāk
Azerbaidžānas noskaņās

Šī gada 23. – 25.martā Azerbaidžānas pilsētā Baku uz 17.starptautiskajiem pedagoģiskajiem lasījumiem “Ģimene – cilvēka kultūras ligzda” (oriģ. “Semja – lono čelovečeskoi kuļturi”) pulcējās deviņu valstu pārstāvji, kas savu dzīvi ir saistījuši ar humāno...

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina rakstisku pirmo izsoli par nekustamā īpašuma – Skolas ielā 3, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā nomas tiesību iegūšanu.

Lasīt vairāk

22.-24.februārī krāslavieši piedalījās Latvijas Junioru čempionātā Tukumā. Pirmajā dienā šaušanā no trim stāvokļiem (no ceļa, guļus un stāvus) teicamu rezultātu izpildīja Rihards Plociņš.

Lasīt vairāk

25. martā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē biedrība "Futbola klubs "Krāslava"" rīkoja Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā" ietvaros...

Lasīt vairāk