Ātrā navigācija: Uzņēmējdarbība / Uzņēmējdarbības vide Krāslavas novadā
ceturtdiena, 23. novembris, 2017. gada 327. diena

Uzņēmējdarbības vide Krāslavas novadā

Teritorijas platība: 1079,33 km2, t.sk. 52% lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 35 % meži, 9,5 % virszemes ūdeņu tīkls

 

Iedzīvotāju skaits 2016.gada 1.jūlijā: 17 168 (Krāslavas novads) (Avots: www.pmlp.gov.lv)

 

Bezdarba līmenis 2017.gada 1.janvārī: NVA Krāslavas filiāles uzskaitē ir 1355 Krāslavas novada bezdarbnieki, no tiem 719 sievietes,  164 invalīdi, 77 jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadu vecumam (Latgales reģionā kopā 22963 bezdarbnieki, Latvijā kopā - 78357). Bezdarba līmenis sastāda 14,4% pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem (Latgales reģionā 17,9%, Latvijā 8,4%). (Avots: www.nva.gov.lv)

 

Vidējā bruto darba samaksa 2016.gada 3.ceturksnī: EUR 589,00 mēnesī Krāslavas novadā, EUR 578 Latgales reģionā (vidējā neto darba samaksa 74% no bruto algas) (Avots: www.csb.gov.lv)

 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss: –1,084 (Avots:  Reģionālās attīstības indikatoru modulis, 2015 (Avots: http://raim.gov.lv/cms/tiki-index.php?page=Municipality)

 

Uz 2017.gada 1.janvāri uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas novadā sastāda 6 343 112.73 EUR.  Lielākie investori ir no Dānijas, Nīderlandes, Krievijas un Vācijas. Visvairāk tika investēts  nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, noliktavu izveidē, iepakošanas pakalpojumu sniegšanā, mazumtirdzniecībā nespecializētajos veikalos, izmitināšanā viesnīcās (Avots: www.lursoft.lv).

 

Uzņēmumu skaits 2017.gada 1.janvārī: aktīvi 706, t.sk. 251 zemnieku saimniecība (Z/S), 233 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 166 individuālie komersanti (IK), 31 individuālais uzņēmums (IU), 19 kooperatīvās sabiedrības (K/S), 1 akciju sabiedrība (AS), 2 filiāles (FIL), 2 pilnsabiedrības (PS)  (Avots: www.lursoft.lv)

 

Galvenās nozares un lielākie uzņēmumi Krāslavas novadā:

kokapstrāde un mēbeļu ražošana - SIA „Varpa”, SIA „Latgran”, SIA “GL Plus”, SIA „IT International”, SIA “Naive Wood”;

apģērbu ražošana – SIA „Nemo”, SIA „IV Plus”, SIA “S.D. Line”;

pārtikas produktu ražošana – A/S „Krāslavas piens”, SIA „Krāslava D”, SIA „Krāslavas avots”;

metālapstrāde - SIA „Tehnika R”, SIA „GSK”;

lauku tūrisms - atpūtas kompleksi „Lejasmalas”, „Dridži”, viesu māja „Ezerkalns”;

lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un pārstrāde – Z/S „Līva”, Z/S „Vaicuļevas”, K/S „Izvalta”, Z/S „Raudovišķi”, K/S „Sauleskalns-I”, Z/S „Varavīksne”, SIA „Zalers”, Z/S „Zarečje”, Z/S „Druviņi”, Z/S „Kurmīši”; Z/S „Birztaliņas”, SIA „Akva Systems”;

būvniecība – SIA „Nordserviss”, SIA „Leven”, SIA „RH Būve”, SIA „Renesanse K”;

tirdzniecība – Z/S „Sapnis”, SIA „Rols”, SIA „Ritms R”;

iepakojuma izgatavošana un iepakojuma pakalpojumi – AS „Nidl”, SIA „Peter Willemsen”.