Ātrā navigācija: Sabiedrības līdzdalība
svētdiena, 25. februāris, 2018. gada 056. diena

Ziņas

svētdiena, 18.03.2012

Turpina Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādi

Pamatojoties uz 29.02.2012. Krāslavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), tiek pagarināts Krāslavas novada ...

Category: Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 05.04.2011

Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Krāslavas novada domes 2011.gada 17.marta lēmumu "Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam izstrādes uzsākšanu" ...

Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 01.03.2011

Apkopoti rezultāti iedzīvotāju viedokļa aptaujai par dabas parku „Daugavas loki”

Baltijas Koleopteroloģijas biedrība, izstrādājot dabas parka „Daugavas loki” vispārējo rīcības plānu, veica aptauju par dabas parka „Daugavas loki” statusa maiņu uz nacionālo parku un tā robežu......

Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

pirmdiena, 28.02.2011

Par dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plānu

No 2011.gada 28.februāra līdz 2011.gada 31.martam Daugavpils novada dome organizē dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plāna 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu. ...

Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 01.02.2011

Krāslavas vēsturiskā centra attīstības koncepcijas prezentācijas Krāslavas iedzīvotājiem

Kopš 2010.gada novembra sekmīgi ir ritējis darbs pie Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas attīstības koncepcijas izstrādes. Koncepcija tiek izstrādāta teritorijai,...

Category: Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

ceturtdiena, 27.01.2011

Aptauja par nacionālo parku

Daugavpils un Krāslavas novada Dome uzaicina visus interesentus izteikt viedokli par iespēju izveidot nacionālo parku aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” un dabas parka „Daugavas loki” vietā....

Category: Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

ceturtdiena, 20.01.2011

Publiski apspriesta Krāslavas novada attīstības programma

Pamatojoties uz Krāslavas novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmumu, no 9. līdz 29. augustam noritēja Krāslavas novada attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas ...

Category: Sabiedrības līdzdalība

svētdiena, 08.08.2010

Veikta iedzīvotāju aptauja par novada attīstību

No 2010. gada 19. marta līdz 19. maijam Krāslavas novada dome novada attīstības programmas izstrādes ietvaros...

Category: Sabiedrības līdzdalība