Ātrā navigācija: Sabiedrības līdzdalība
svētdiena, 25. februāris, 2018. gada 056. diena

Ziņas

trešdiena, 05.12.2012

Apstiprināta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Saskaņā ar 2012. gada 2012.gada 29. novembra Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.22, 1.§), pašvaldība ir apstiprinājusi sabiedrības ...

Category: Domes ziņas, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 16.10.2012

Apstiprināta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Saskaņā ar 2012. gada 27. septembra Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 1.§), pašvaldība apstiprinājusi Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam....

Category: Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 16.10.2012

Apspriests Krāslavas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats

3. septembrī noslēdzās sešas nedēļas ilgusī Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2023. gadam un Vides pārskata projekta pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. ...

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

piektdiena, 24.08.2012

Plāno Krāslavas novadu!

Krāslavas novada dome un SIA „Reģionālie projekti” aicina iedzīvotājus piedalīties...

Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

pirmdiena, 23.07.2012

Par Krāslavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar 21.06.2012. Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 2.§), publiskajai apspriešanai nodota Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam 1.redakcija. Ilgtspējīgas attīstības......

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

pirmdiena, 23.07.2012

Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar 21.06.2012 Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 3.§), sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodota Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.–2023. gadam 1.redakcija un Vides pārskata......

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 26.06.2012

Izstrādāta un apstiprināta Krāslavas novada attīstības programma

2012.gada 21.jūnijā Krāslavas novada domes sēdē (prot.Nr.10, 1§), deputātiem vienbalsīgi balsojot, apstiprināja vidējā termiņa plānošanas dokumentu - Krāslavas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam. ...

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

svētdiena, 18.03.2012

Uzsākta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde

Pamatojoties uz 29.02.2012. Krāslavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), pašvaldība sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti"...

Category: Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība