Ātrā navigācija: Sabiedrības līdzdalība
sestdiena, 25. novembris, 2017. gada 329. diena

Ziņas

pirmdiena, 23.07.2012

Par Krāslavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar 21.06.2012. Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 2.§), publiskajai apspriešanai nodota Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam 1.redakcija. Ilgtspējīgas attīstības......

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

pirmdiena, 23.07.2012

Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar 21.06.2012 Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 3.§), sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodota Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.–2023. gadam 1.redakcija un Vides pārskata......

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 26.06.2012

Izstrādāta un apstiprināta Krāslavas novada attīstības programma

2012.gada 21.jūnijā Krāslavas novada domes sēdē (prot.Nr.10, 1§), deputātiem vienbalsīgi balsojot, apstiprināja vidējā termiņa plānošanas dokumentu - Krāslavas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam. ...

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

svētdiena, 18.03.2012

Uzsākta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde

Pamatojoties uz 29.02.2012. Krāslavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), pašvaldība sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti"...

Category: Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

svētdiena, 18.03.2012

Turpina Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādi

Pamatojoties uz 29.02.2012. Krāslavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), tiek pagarināts Krāslavas novada ...

Category: Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 05.04.2011

Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Krāslavas novada domes 2011.gada 17.marta lēmumu "Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam izstrādes uzsākšanu" ...

Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 01.03.2011

Apkopoti rezultāti iedzīvotāju viedokļa aptaujai par dabas parku „Daugavas loki”

Baltijas Koleopteroloģijas biedrība, izstrādājot dabas parka „Daugavas loki” vispārējo rīcības plānu, veica aptauju par dabas parka „Daugavas loki” statusa maiņu uz nacionālo parku un tā robežu......

Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

pirmdiena, 28.02.2011

Par dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plānu

No 2011.gada 28.februāra līdz 2011.gada 31.martam Daugavpils novada dome organizē dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plāna 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu. ...

Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība