Ātrā navigācija: Sabiedrības līdzdalība
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena

Ziņas

piektdiena, 05.06.2015

Atklāts konkurss par Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas (Rīgas ielā 52, Krāslavā) attīstības idejām un risinājumiem

Krāslavas novada dome izsludina Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas attīstības ideju un risinājumu konkursu Krāslavas novada pašvaldībai piekrītošajā zemes gabalā, kas atrodas Rīgas ielā 52, Krāslavā un tam......

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

pirmdiena, 02.02.2015

Aktualizēta Krāslavas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar pašvaldības vadību, citām nodaļām, iestādēm un nozaru pārstāvjiem 2014. gadā aktualizēja Krāslavas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam,...

Category: Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

piektdiena, 05.12.2014

Krāslava gandrīz gatava, novads top! Iedzīvotāji pozitīvi vērtē Krāslavas novada attīstību

No 24. oktobra līdz 20. novembrim Krāslavas dome novada aicināja iedzīvotājus izteikt domas par novada attīstību pēdējo piecu gadu laikā. Anketa bija pieejama ...

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

ceturtdiena, 13.11.2014

Vai Krāslava jau gatava? Krāslavas novada dome aicina novērtēt pēdējos piecos gados īstenoto attīstības politiku Krāslavas novadā

Cienījamais novada iedzīvotāj!...

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

ceturtdiena, 11.04.2013

Interesenti var iepazīties ar Krāslavas pils parka aktīvās atpūtas zonas labiekārtošanas skici

Uzņēmums „Grupa 93”, kas ir uzvarējis Krāslavas novada domes izsludinātajā iepirkumā, šobrīd izstrādā tehnisko projektu Krāslavas pils ...

Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

pirmdiena, 04.03.2013

Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu

Ar Krāslavas novada domes 28.02.2013. lēmumu (protokols Nr.2, 12§) „Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/2...

Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 26.02.2013

Apstiprināta Krāslavas novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija

Krāslavas novada dome 2013.gada 31.janvārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 1) apstiprināt Krāslavas novada teritorijas plānojuma...

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

trešdiena, 12.12.2012

Plāno Krāslavas novadu!

Krāslavas novada dome un SIA „Reģionālie projekti” aicina iedzīvotājus piedalīties Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam un Vides pārskata papildinātās redakcijas...

Category: Domes ziņas, Sabiedrības līdzdalība