Ātrā navigācija: Sabiedrības līdzdalība
ceturtdiena, 23. novembris, 2017. gada 327. diena

Ziņas

pirmdiena, 04.03.2013

Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu

Ar Krāslavas novada domes 28.02.2013. lēmumu (protokols Nr.2, 12§) „Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/2...

Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 26.02.2013

Apstiprināta Krāslavas novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija

Krāslavas novada dome 2013.gada 31.janvārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 1) apstiprināt Krāslavas novada teritorijas plānojuma...

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

trešdiena, 12.12.2012

Plāno Krāslavas novadu!

Krāslavas novada dome un SIA „Reģionālie projekti” aicina iedzīvotājus piedalīties Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam un Vides pārskata papildinātās redakcijas...

Category: Domes ziņas, Sabiedrības līdzdalība

trešdiena, 05.12.2012

Apstiprināta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Saskaņā ar 2012. gada 2012.gada 29. novembra Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.22, 1.§), pašvaldība ir apstiprinājusi sabiedrības ...

Category: Domes ziņas, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 16.10.2012

Apstiprināta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Saskaņā ar 2012. gada 27. septembra Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 1.§), pašvaldība apstiprinājusi Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam....

Category: Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

otrdiena, 16.10.2012

Apspriests Krāslavas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats

3. septembrī noslēdzās sešas nedēļas ilgusī Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2023. gadam un Vides pārskata projekta pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. ...

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība

piektdiena, 24.08.2012

Plāno Krāslavas novadu!

Krāslavas novada dome un SIA „Reģionālie projekti” aicina iedzīvotājus piedalīties...

Category: Galvenā ziņa, Projektu ziņas, Sabiedrības līdzdalība

pirmdiena, 23.07.2012

Par Krāslavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar 21.06.2012. Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 2.§), publiskajai apspriešanai nodota Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam 1.redakcija. Ilgtspējīgas attīstības......

Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Sabiedrības līdzdalība