Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / Pašvaldības organizētie projektu konkursi / Krāslavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums 2013
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Pasākuma nosaukums

Krāslavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums 2013

 

Pieteicēji

Darba vietas skolēniem var piedāvāt Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas komercsabiedrības, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, biedrības un nevalstiskās organizācijas, kas veic komercdarbību vai aktivitātes Krāslavas novadā.

 

Pasākuma mērķis

Veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot iespēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas un uzlabot savu finansiālo stāvokli, kā arī sniegt skolēniem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni, darba saturu, pienākumiem, iespēju gūt pirmo praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā.

 

Pasākuma īstenošanai piešķirtais finansējums

2013.gadā – Ls 10 000

 

Atbildīgā iestāde

Krāslavas novada dome

 

Kontaktinformācija

Agita Kruglova

Tālr.: 25608633

E-pasts: agitakruglova (etta)inbox(punkts)lv

 

Rezultāti

Vasarā strādāja 82 Krāslavas novadā deklarētie skolēni, no kuriem 13 strādāja zemnieku saimniecībās: Z/S „Līva” – 3 skolēni , Z/S „Klajumi” – 2 skolēni un Z/S „Kurmīši – 8 skolēni. Gandrīz 70 skolēni strādāja pašvaldībās iestādēs: 41 skolēns Krāslavas pilsētā; Indras, Robežnieku un Ūdrīšu pagastos – 5 skolēni (katrā pagastā); Kalniešu, Kombuļu un Skaistas pagastos – 3 skolēni (katrā pagastā); Aulejas pagastā - 2 skolēni; Kaplavas un Piedrujas pagastos - pa vienam skolēnam.