Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / Pašvaldības organizētie projektu konkursi / Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Konkursa nosaukums

Projektu konkurss „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā” 

Iesniedzēji

Jaunieši vecumā no 18 – 30 gadiem

 

Konkursa mērķis

Motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai Krāslavas novada teritorijā, veicinot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju veidošanos novadā.

 

Pretendentam noteiktās prasības

1. Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona - jaunietis/jauniete vai jauniešu grupa vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību vai reģistrēt un uzsākt saimniecisko darbību Krāslavas novadā, ja tiks pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu.

2.      Pretendents iepriekš nav veicis komercdarbību vai saimniecisko darbību, turpmāk tekstā - komercdarbība un nav īpašnieks jau esošam uzņēmumam.

 

Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums

2012.gadā – Ls 5000

2013.gadā – Ls 6000

 

Atbildīgā iestāde

Krāslavas novada dome

 

Kontaktinformācija

Agita Kruglova

Tālr.: 25608633

E-pasts: agitakruglova (etta)inbox(punkts)lv

 

 

Rezultāti

2012. – 2013.gadā tika apstprināti šādi biznesa plāni:

·  Oļega Ponomarjeva biznesa plāns „Zāģeru brigāde” (Skaistas pagasts);

·   Georgija Birkes biznesa plāns „Lauksaimniecības tehnikas iegāde bioloģiskai kartupeļu audzēšanai” (Indras pagasts).;

·   Kristapa Vanaga biznesa plānu „Koka izstrādājumu ražotnes izveide Aulejas pagastā” (Aulejas pagasts);

·   Sandras Nemeņonokas biznesa plānu „Apsveikumu un ielūgumu veidošana, izmantojot pergamano un skrapbukinga metodes” (Krāslava);

·   Āra Vanaga biznesa plāns „Dāvanu un suvenīru izgatavošana ar lāzera palīdzību”(Krāslava);

·   Naura Lipšāna biznesa plāns „Kokapstrādes ražotnes izveide Skaistas pagastā” (Skaistas pagasts);

·   Jeļenas Bluses biznesa plāns „Dizainera pakalpojumu radīšana Krāslavā” (Krāslava);

·   Jāņa Radelicka biznesa plāns „Koka izstrādājumu ražotnes izveide Indras pagastā” (Indras pagasts).