Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / Pārrobežu projekti / YOUTH FOR NATURE
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena

Projekta nosaukums

„Jauniešu vietējā patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu aizsargājamajās dabas teritorijās Augšdaugavā Latvijā un Aukštaitijā Lietuvā”.

(YOUTH FOR NATURE)

LLIV-321Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Projekta mērķis

Nodrošināt un veicināt informācijas pieejamību jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem par aizsargājamo ainavu apvidu „Augšdaugava” un nacionālo parku „Aukštaitija”, rosināt jauniešu interesi par dabas un pilsētas parkiem un izpētīt tos plašāk, tādējādi ceļot  vietējo  patriotismu savā novadā

Galvenās aktivitātes

Galvenās projekta aktivitātes -

     1.    3 dienu pilsētas un dabas parku planošanas darba grupa (Siguldā, Daugavpilī Latvijā un Viļņā Lietuvā);
2.    Vasaras nometne „Daba nākotnei” Kaplavas pagastā, Krāslavas rajonā;
3.    „Augšdaugavas un Aukštaitijas dabas dienas” Krāslavā, Daugavpilī , Utenā Lietuvā;
4.    5 dienu pilsētas parku plānošanas darba grupa (Krāslavas Grāfa Plātera parkam, Daugavpils Bruņinieku laukumam un Utenas Vyzuonaitis parkam), rezultātā tehniskās dokumentacijas izstrāde;
5.    Buklets un ūdensizturīga videi draudzīga maršrutu karte „Augšdaugava un Aukštaitija”;
6.    Video klipi un ziņu sižets par Augšdaugavu un Aukštaitiju;
7.    Noslēguma pasākums „Jaunieši dabai”Krāslavā.

Īstenošanas laiks

2012. – 2013.

Kopējās projekta izmaksas

132 866,00 EUR

ERAF finansējums –112 936,10 EUR
Valsts budžeta finansējums –  19 929,90 EUR
Krāslavas novada domes līdzfinansējums – 8 191,80 EUR

Kontaktinformācija

Juta Bubina
Krāslavas novada dome
29857557, jutta(etta)inbox(punkts)lv