Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / Pārrobežu projekti / LATLIT TRAFFIC
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena

Projekta nosaukums

„Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas - Lietuvas teritorijās”

(LATLIT TRAFFIC)

LLI-006

Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Projekta mērķis

Sekmēt harmonisku pārrobežu sadarbību satiksmes drošības jomā Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas un Lietuvas teritorijā, tādējādi uzlabojot reģiona iekšējo un ārējo pieejamību.

Galvenās aktivitātes

Projekta investīciju aktivitātes Krāslavā –

1.      Rīgas ielas posma no Miesnieku līdz Daugavas ielai rekonstrukcija

2.      Rīgas ielas posma no Dīķu līdz Rātužas ielai rekonstrukcija

3.      Pilsētas ielu horizontālo apzīmējumu izveidošana ar aukstplastiskiem materiāliem

4.      Aglonas ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

Īstenošanas laiks

2009. – 2011.

 

Kopējās projekta izmaksas

614 619.67 LVL

ERAF finansējums – 237 748.60 LVL

Valsts budžeta finansējums – 30 730.98 LVL

Krāslavas novada domes līdzfinansējums – 61 461.97 LVL

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv