Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / Pārrobežu projekti / ESTLATRUS TRAFFIC
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena

Projekta nosaukums

„Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” ELRI-109

(ESTLATRUS TRAFFIC)

 

"Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli
atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona
konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu
krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju”

 

Programmas mājaslapa:

www.estlatrus.eu

 

EuropeAid sadarbības biroja mājaslapa:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 

Projekta mērķis

Sekmēt pierobežu teritoriju atbilstību satiksmes drošības pasākumiem, uzlabojot satiksmes drošību, ielu un ceļu infrastruktūru un īstenojot kopējus satiksmes drošības pasākumus.

 

Galvenās aktivitātes

Projekta investīciju aktivitātes Krāslavā – Dīķu ielas rekonstrukcija.

 

Īstenošanas laiks

04.2012. – 03.2014.

 

Kopējās projekta izmaksas

1 876 570.00 EUR
1 318 853.40 LVL

Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības līdzfinansējums Krāslavai -

133 075.80 EUR (93 526.20 LVL)

Valsts budžeta dotācija –

7 393.10 EUR (5 195.90 LVL)

Krāslavas novada domes līdzfinansējums –

7 393.10 EUR (5 195.90 LVL)

Papildus informācija

Projekta vadošais partneris ir Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs ar 6 projekta partneriem Latvijā (tai skaitā arī Krāslavas novada dome), 5 partneriem Krievijā un 2 – Igaunijā.

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv