Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / Pārrobežu projekti / EDUCATE FOR BUSINESS
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena

Projekta nosaukums

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013

PROJEKTS

LLIV-325 „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība”

EDUCATE FOR BUSINESS

 

Projekta mērķis

Paaugstināt jaunās paaudzes darbaspēka konkurētspēju un ražīgumu Latvijas-Lietuvas pierobežā: paaugstināt nodarbinātību tiem, kas beiguši profesionālās vidusskolas, veicinot uzņēmumu izveidi, kā arī kvalificēta un starptautiski konkurētspējīga darbaspēka-speciālistu sagatavošanu.

 

Projekta partneri

Utenas rajona pašvaldība

Atlantas tehnoloģiju un biznesa augstskola

Viduslatgales profesionālā vidusskola

Austrumlatagles profesionālā vidusskola

Krāslavas novada dome

 

Vadošais partneris - Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”

Projekta aktivitātes

·         Pieredzes apmaiņa profesionālās izglītības jomā;

·         Profesionālās izglītības iestāžu, audzēkņu un uzņēmēju sadarbības platformas izveide un attīstība kokapstrādes jomā;

·         PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības mācību programmu un mācību infrastruktūras uzlabošana saskaņā  ar darba tirgus tendencēm

 

 

Īstenošanas laiks

01.05.2012.- 30.04.2014.

 

Krāslavas novada domes projekta budžeta izmaksas

155 494,00  EUR

 

ERAF - 85%

Valsts - 5%

Pašvaldība - 10%

Kontaktinformācija

Julianna Moisejenkova

Krāslavas novada dome

26302442, julianna(@)kraslava(.)lv  

 

Gunta Čižika

Krāslavas novada dome

65620286, gunta(@)kraslava(.)lv