Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / Pārrobežu projekti / CURED BY ANIMALS
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena

Projekta nosaukums

 Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013

PROJEKTS

LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”

CURED BY ANIMALS

 

Projekta mērķis

Stiprināt 16 Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo vidi, veicinot terapijas ar dzīvnieku palīdzību attīstību un uzlabojot sociālo infrastruktūru.

 

Projekta partneri

Divpadsmit sociālajā sektorā strādājošas organizācijas Latvijā, 4 sociālajā sektorā strādājošas organizācijas Lietuvā.

 

Vadošais partneris - Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”.

Projekta aktivitātes

Semināri un nometnes

  • Seminārs pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, t.sk. projekta atklāšanas pasākums;
  • Divas piecu dienu starptautiskās vasaras nometnes, t.sk. terapijas kurss ar dzīvnieku palīdzību (suņi, zirgi, truši u.c.);
  • Četri vienas dienas semināri 80 bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem un viņu bērniem, t.sk. nodarbības reitterapijā;
  • Seminārs 16 pašvaldībās praktizējošiem ārstiem, t.sk. reitterapijas nodarbības;
  • Divu dienu terapija ar delfīnu palīdzību Klaipēdā (LT) 40 augsta sociālā riska ģimeņu un sociālās aprūpes iestāžu bērniem;
  • Brošūra par terapiju ar dzīvnieku palīdzību;
  • Starptautiska labdarības akcija, t.sk. Ziemassvētku radošās darbnīcas.
  • Projekta noslēguma pasākums Ziemassvētku laikā

 

Sociālās infrastruktūras uzlabošana

 

Uzlabota sociālā infrastruktūra 16 Latvijas – Lietuva pierobežas pašvaldībās, t.sk. Bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas” izveidotas aktīvās atpūtas un istabas bērniem un jauniešiem, iegādājoties IT komplektu, trenažierus un spēles dažādu vecumu bērniem.

Īstenošanas laiks

01.11.2010. – 31.12.2011.

Krāslavas novada domes finansējums

10 184,00 EUR, no tiem – 85% - ERAF; 5 % - valsts finansējums; 10% - pašvaldības līdzfinansējums

 

Kontaktinformācija

Gunta Čižika

Krāslavas novada dome

65620286, gunta(@)kraslava(.)lv