Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / Pārrobežu projekti / BELLA CUISINE
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena

 

Projekta nosaukums

„Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (Nr.LLB-2-266)

BELLA CUISINE

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013

 

Projekta mērķis

Vispārējais projekta mērķis ir sociāli-ekonomiskās attīstības veicināšana, biznesa un uzņēmējdarbības attīstības atbalstīšana, popularizējot kulinārā mantojuma koncepciju.

                       

Specifiskais projekta mērķis ir kulināro pakalpojumu servisa uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju un attīstot uzņēmējdarbību un tirdzniecību, paaugstinot ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitāti abos reģionos, veicinot tradicionālās virtuves turpmāku attīstību un izveidojot starptautisko kulinārā mantojuma BELLA CUISINE centru.

 

Projekta partneri

Krāslavas novada dome, Dagdas novada dome, Rēzeknes novada dome, Ludzas novada dome, Polockas pilsētas izpildkomiteja, Lepeļa rajona izpildkomitejas fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļa, Glubokoje rajona izpildkomitejas fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļa, Verhnedvinskas rajona deputātu padome, Mioru rajona deputātu padome, Starptautiskais sadarbības attīstības atbalsta fonds „Interakcija”.

 

Galvenās aktivitātes

Galvenās projekta aktivitātes:

  1. Eiropas Kulinārā mantojuma koncepcijas iepazīšana un ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitātes paaugstināšana:

- informatīvā semināra organizēšana Polockā;

- pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana uz Skanes reģionu Zviedrijā, uz Aukštaitijas reģionu Lietuvā, uz Gotlandes reģionu Zviedrijā, uz Latgales reģionu Latvijā;

- ēdināšanas sektora parstāvju apmācības 3 tēmās:

„Galda klāšana un viesu uzņemšanas kultūra”, „Kulinārā mantojuma ēdieni, receptes, ēdienu noformējums un pasniegšana”, „Komunikācijas psiholoģija”;

  1. Kulinārā mantojuma (BELLA CUISINE) attīstības sekmēšana:

- BELLA CUISINE maršruta izstrāde;

- mārketinga materiālu izstrāde un publicēšana;

     - BELLA CUISINES popularizēšana 3 tūrisma  

       izstādēs „Balttour” Rīgā, „Otdih” Minskā un

       „Otdih bez granic” Sanktpēterburgā;

- Kopējo 4 festivālu ar kulinārā mantojuma tematiku organizēšana Rēzeknē, Polockā, Ludzā un Krāslavā;

  1. Starptautiskā kulinārā mantojuma BELLA CUISINE centra izveide Krāslavā.

 

Īstenošanas laiks

13.03.2012.-12.09.2014.

Kopējās projekta izmaksas

483 195,05 EUR

 No šīs summas 90% - 434 875,54 EUR ir Eiropas Savienības atbalsts.

 

Kontaktinformācija

Juta Bubina

Krāslavas novada dome

29857557, jutta(etta)inbox(punkts)lv