Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ESF projekti / Krāslavas novada teritorijas plānojums
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   

Projekta nosaukums

Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu”

Iesniedzējs  

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Paaugstināt Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitāti, izstrādājot vienotu un kvalitatīvu Krāslavas novada teritorijas plānojumu 2012. – 2023. gadiem

Projektā plānotās aktivitātes

Vienota Krāslavas novada teritorijas plānojuma (paskaidrojuma raksts, kartes, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, pārskata un ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums) izstrāde 2012. – 2023. gadiem

Sabiedrisko apspriešanu organizēšana katrā novada pagastā

Publicitātes aktivitātes

Īstenošanas laiks      

21.12.2010. – 31.12.2012.

Projekta kopējais finansējums  

LVL 19 502,00 (100% ESF finansējums)

Atbildīgā iestāde

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Sadarbības iestāde  

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Kontaktinformācija  

Teritorijas plānojuma darba grupas vadītāja

Ināra Dzalbe, 65620032, inara(@)kraslava.apollo(.)lv

    

Projekta vadītāja

Gunta Čižika, 6520286,

gunta(@)kraslava(.)lv