Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Ūdenssaimniecība / Skaista
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta nosaukums

 „Ūdenssaimniecības attīstība Skaistas pagasta Skaistas ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/038/031

 

3.4.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"

 

Projekta iesniedzējs

Skaistas pagasta pārvalde

 

Projekta mērķis

-          notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

-          ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

 

Galvenās aktivitātes

-          125 m ūdensapgādes tīklu izbūve

-          720 m ūdensvada rekonstrukcija

-          740 m kanalizācijas kolektoru izbūve

-          60 m kanalizācijas spiedvada izbūve

-          kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve

 

Īstenošanas laiks

15.11.2010. –14.01.2012.

 

Kopējās projekta izmaksas

141 238.32 LVL

ERAF finansējums – 99 216.99 LVL

Skaistas pagasta pārvaldes līdzfinansējums – 17 508.89 LVL

Skaistas pagasta pārvaldes finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai – 24 512.44 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv